Hyppää sisältöön

Nuoret ja muuttuva mökkikulttuuri

Hankkeessa tarkasteltiin mökkeilyn merkityksiä osana tämän päivän nuorten vapaa-ajanviettoa. Samalla hanke toi esiin uudenlaista näkökulmaa suomalaisen mökkikulttuurin muutoksiin ja jatkuvuuksiin. Tarkastelun keskiössä olivat alle 18-vuotiaat mökkeilijät, jotka ovat jääneet tyypillisesti sivuun vapaa-ajanasumista koskevasta tutkimuksesta. Mökkeily on jäänyt ilmiönä vähälle huomiolle myös nuorisotutkimuksen piirissä.

Hankkeen kohdekuntana oli maan mökkivaltaisimpiin pitäjiin kuuluva Mäntyharju. Aihepiiriä lähestyttiin tutkimuksessa ensisijaisesti laadullisin menetelmin.

Hankkeen rahoitus: Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon maakuntarahasto

Hankkeet tutkijat: Janne Poikolainen

Aloitusvuosi:
2020
Lopetusvuosi:
2020