Hyppää sisältöön

Nuoret ja poliittisuus nyky-Afrikassa

Monitieteisessä konsortiohankkeessa tutkittiin nuorten poliittisen osallistumisen ehtoja, mahdollisuuksia ja käytäntöjä nyky-Afrikassa vertailevan etnografian keinoin. Tapaustutkimukset oli valittu siten, että erilaisilla kentillä ajankohtaistuvat valtion ja demokraattisten kehitysten muutokset, kansalaisjärjestöjen, ulkomaisen rahoituksen, kansainvälisen kehitysyhteistyön sekä globaalien verkostojen ja vaikutusten elementit.

Suomen Akatemian rahoittama hanke toteutettiin Helsingin yliopiston ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyönä. Hankkeen johtajina toimivat PD, prof. Elina Oinas (Helsingin yliopisto) ja tutkimusjohtaja Leena Suurpää (Nuorisotutkimusseura).

Hankkeen tutkijat:

VTT Henri Onodera (Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen oppiaine)
VTT Eija Ranta (Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen oppiaine)
VTT Sofia Laine (Nuorisotutkimusseura)
VTM Tiina-Maria Levamo (Nuorisotutkimusseura)

Aloitusvuosi:
2012
Lopetusvuosi:
2016