Hyppää sisältöön

Nuorisotyön opetussuunnitelma

Nuorisotyön luonteen kuvaamisen on nähty olevan yksi nuorisotyön kehittämiskohde. Kokkolassa vuosina 2011–2014 toteutettu toimintatutkimus loi paikallisen opetussuunnitelman sekä yleisen mallin sille, miten nuorisotyötä kasvatuksellisena prosessina voidaan kuvata. Uudessa toimintatutkimuksen syklissä seurattiin, kuinka hyvin mallinnus toimii muissa kunnissa. Tutkimuskuntina mukana olivat Kokkolan lisäksi Hämeenlinna, Kouvola, Oulu ja Tornio. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli seurata, miten käsitykset eri nuorisotyön työmuodoista muodostuvat sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Hankkeen tutkijat: Tomi Kiilakoski

Rahoitus: OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue

Aloitusvuosi:
2015
Lopetusvuosi:
2016