Hyppää sisältöön

Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen

Nuorisotutkimusseura toteutti OKM:n nuorisoyksikön rahoittaman nuorisotyön tunnuslukuja kokoavan hankkeen. Hankkeen tavoitteena oli koota yhteen nuorisotoimialalla käytössä olevia tunnuslukuja sekä tuottaa koottua tietämystä nykyisen sirpalemaisuuden sijaan, arvioida tunnuslukujen käytettävyyttä ja kehittää toimialalle kaikkia toimijoita yhdistäviä tunnuslukuja yhteistyössä kentän kanssa. Tutkimus- ja kehittämismenetelminä käytettiin dokumenttianalyysiä, haastatteluja, ryhmäkeskusteluja sekä deliberatiivista keskustelupäivämenetelmää.

Hankkeen tutkijat:
FT, erikoistutkija Anu Gretschel (hankkeen vastaava tutkija)
FT, dos. Anne Puuronen
KM, tutkija Pirjo Junttila-Vitikka

Rahoitus: OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualue

Hankkeen julkaisut

Anu Gretschel, Pirjo Junttila-Vitikka ja Anne Puuronen (2016) Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 176, verkkojulkaisuja 96.

Aloitusvuosi:
2013
Lopetusvuosi:
2015