Hyppää sisältöön

Nuorisotyön yhtäläisyydet ja eronteot

Tutkimusosiossa tarkasteltiin, mikä yhdistää ja erottaa kunnallisen nuorisotyön eri työmuotoja sekä yksittäisten nuorisotyöntekijöiden kuvauksia omasta työstään. Tutkimushankkeen aineisto kerättiin osana Nuorisotyön opetussuunnitelma-hanketta, jossa rakennettiin viiden suomalaisen kaupungin kanssa nuorisotyön kasvatuksellista kuvausta. Hankkeen aikana tehdyissä haastatteluissa käsiteltiin nuorisotyöntekijöiden ammatillista kasvua, näkemystä nuorisotyön perusteista sekä nuorisotyön sijoittumista osaksi nuorille tarjottuja palveluverkostoja. Hanke raportoitiin yksittäisinä artikkeleina.

Hankkeen koordinoijat: FT, dosentti Tomi Kiilakoski

Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan vastuualue

Aloitusvuosi:
2017
Lopetusvuosi:
2019