Hyppää sisältöön

Nuorten itsenäistymisen tuki verkostoyhteistyön tavoitteena

Suomen Punainen Risti käynnisti vuonna 2016 kolmivuotisen kehittämishankkeen, jossa perhetyön, verkostotyön, vapaaehtoistyön, järjestöjen välisen yhteistyön, sekä ammattilaistyön avulla tuetaan nuoria, jotka tarvitsevat itsenäistymisessään erityistä tukea. Hanke toteutettiin Espoon kaupungissa yhteistyössä paikallisen Punaisen Ristin Nuorten turvatalon, Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä Espoon Asunnot Oy:n kanssa. Keskeisessä roolissa hanketyössä olivat niin viranomaisverkostot kuin nuorten luonnolliset verkostot – näistä tärkeimpänä vanhemmat ja muut perheenjäsenet. Hankkeessa jokaiselle nuorelle pyrittiin nimeämään vapaaehtoinen tukikummi. Työn painopiste oli itsenäistymistä edeltävässä siirtymävaiheessa, jonka kuluessa nuorelle pyrittiin myös järjestämään oma asunto.

Nuorten itsenäistymisen tuen hanke koostui useista toimijoista ja toimenpiteistä, joiden pyrkimyksenä oli nuoren kokonaisvaltainen tukeminen itsenäistymisen alkumetreillä. Hankkeen tavoitteina oli 1) vahvistaa perheenjäsenten toimijuutta itsenäistyvän nuoren resurssiksi ja voimavaraksi; 2) vahvistaa nuoren sosiaalisia taitoja sekä tukea nuoren ihmissuhteita hänen hyvinvointinsa tueksi hyödyntämällä vertaistukea, vapaaehtois- ja järjestötyötä; 3) nuoren itsenäistymistä ja arjen hallintaa tukevien tietojen ja taitojen vahvistaminen; sekä 4) tuottaa tietoa itsenäistymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä perhetyön merkityksestä osana nuorten itsenäistymistä.

Nuorisotutkimusverkosto toteutti kehittämishankkeesta tutkimuksen, jossa huomiota kiinnitettiin erityisesti monialaisen ja moniammatillisen verkosto- ja ammattiyhteistyön toimintaan. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millaiset tekijät edistävät tai estävät nuoren ympärille rakentuvan verkoston tavoitteellista toimintaa nuoren tukemiseksi. Lisäksi tarkasteltiin, millainen rooli verkostoa koordinoivalle taholle muodostuu. Tarkastelun fokus oli erityisesti erilaisten yhtymä- tai rajapintojen tuntumassa tehtävässä työssä. Tutkimuksessa huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, miten verkostomainen työtapa edistää nuorten kokonaisvaltaista tukemista. Millaiseksi muodostuu rakenne, jossa on useita eri alan ja taustan toimijoita? Miten määräytyvät tahojen tehtävät ja vastuunjako? Miten ja millaiseksi vuorovaikutus eri toimijoiden välillä rakentuu? Mikä on omaisten ja läheisten rooli? Entä millainen toimijapositio nuorelle itselle muodostuu? Tutkimuksen huomio oli erityisesti viranomais- ja järjestötoimijoiden näkökulmissa.

Tutkimuksessa huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, miten verkostomainen työtapa edistää nuorten kokonaisvaltaista tukemista. Painopiste oli erityisesti viranomais- ja järjestötoimijoiden näkökulmissa.

Hankkeen tutkijat: VTT (ma. tutkimuspäällikkö) Elina Pekkarinen, VTM Karla Malm

Aloitusvuosi:
2017
Lopetusvuosi:
2018