Hyppää sisältöön

Nuorten ja nuorisotyön tutkimuksen menetelmät

Hankkeessa kartoitettiin, millaisin menetelmin nuorisotyötä on tutkittu ja luotiin kokonaiskuva niistä tavoista, joilla suomalainen tutkimus on pyrkinyt tulkitsemaan, ymmärtämään ja arvioimaan nuorisotyötä. Hankkeen lähtökohtana oli, että nuorisotyön ja nuorten tutkimuksen välillä on satunnaista vahvempi suhde ja että nuorisotyön tutkiminen edellyttää ymmärrystä tavoista tuottaa tietoa nuorista ja nuoruudesta. Nuorisotyön tutkimus hahmotettiin hankkeessa monitasoisesti: se voi olla nuorisopoliittisen ympäristön tutkimista, työntekijöiden kulttuurien analyysia, nuorten kokemusta palvelunsaajana tai arvioita siitä, millaisia muutoksia palvelut saavat aikaan. Hanke analysoi laadullisia ja määrällisiä menetelmiä sekä ottaa kantaa tutkijoiden ja kentän välisiin suhteisiin. Hankkeen tuloksena julkaistiin perusesitys niistä tavoista, joilla nuoria ja nuorisotyötä on tutkittu ja voidaan tutkia.

Hankkeen koordinoijat: FT, dosentti Tomi Kiilakoski & professori Päivi Honkatukia

Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan vastuualue

Aloitusvuosi:
2016
Lopetusvuosi:
2018