Hyppää sisältöön

Nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, ammattilaisten ja kustannusten näkökulmista

Nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, ammattilaisten ja kustannusten näkökulmista -tutkimushankkeessa kartoitettiin toimintamalleja, joilla puututaan nuorten rikollisuuteen ja ehkäistään uusintarikollisuutta. Tutkimuksessa selvitettiin nuorten ja työntekijöiden kokemuksia toimenpiteistä sekä arviotiin niiden vaikutuksia, kustannuksia ja kustannushyötyjä. Tutkimus tuotti tietoa viranomaiskäytännöistä ja -toimenpiteistä sekä erilaisista hankkeista ja ohjelmista, joilla pyritään vähentämään rikollista käyttäytymistä ja vastaamaan rikoksia tehneiden nuorten palvelutarpeisiin.

Tutkimusraportti Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin julkaistiin 25.4.2019.

Tutkimus avartaa ymmärrystä nuorisorikollisuuteen puuttuvista toimista erilaisten tehtäväkokonaisuuden kautta. Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisia toimintamalleja ja tarkasteltiin niiden sisältöjä niin toimenpiteiden kohdentumisen, tavoitteiden kuin kustannusten kautta. Rajattu määrä toimenpiteitä otettiin laadullisen tarkastelun kohteeksi jalkautumalla eri alueille. Alueiden ammattilaisia ja nuoria haastattelemalla selvitettiin, millaisia kokemuksia eri toimijoilla on toimenpiteiden vaikutuksista. Hankkeeseen sisältyi kustannushyötytarkastelu. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin kansainvälinen tutkimuskatsaus, jonka avulla selvitetään eri maissa toteutettujen toimenpiteiden sisältöjä ja vaikutuksia.

Tutkimushankeen tarkoituksena oli vastata valtioneuvoston tiedontarpeisiin ja palvella sisäisen turvallisuuden strategian työryhmää, jonka tehtävänä oli laatia toimintamalli syrjäytymisen liittyvän nuorisorikollisuuden vähentämiseen.

Tutkimushankkeen rahoitti valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta ja sen toteutti Nuorisotutkimusverkosto. Toimittaja Terhi Hautamäki vastasi hankkeen viestinnästä ja tutkimustulosten jalkauttamisesta eri kohderyhmien käyttöön.

Hankkeen tutkijat: VTT Elina Pekkarinen, VTT Lotta Haikkola, VTM Noora Hästbacka ja YTM Anton Schalin.

Aloitusvuosi:
2018
Lopetusvuosi:
2019