Hyppää sisältöön

Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin roolin tutkimuksellinen tarkastelu

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on vaativa nuorisotyön muoto, sillä palveluiden saatavuuteen ja ajantasaisuuteen vaikuttaa moni tekijä henkilöstön osaamisesta nuorten elämän ja tiedontarpeen moniin yhtäaikaisiin muutoksiin. Kyseisten palvelujen laadukasta tuottamista tuki Osaamiskeskus Koordinaatin lisäksi alueellinen ammatillinen lähitukipalvelu, jota kutsutaan nimellä aluekoordinointi. Nuorisotutkimusverkosto tuotti ulkopuolisen tutkimukseen perustuvan tulevaisuusorientoituneen näkemyksen aluekoordinoinnin merkityksestä ja suuntaamismahdollisuuksista. Aineistona tässä lyhyessä tutkimuksessa käytettiin aluekoordinaattoreiden ja heidän esimiestensä haastatteluja sekä aiemmin toteutetun kyselyn aineistoa. Keskiössä olivat toiminnan tavoitteiden, painopisteiden ja vaikutusten tarkastelu osana nuorten hyvinvointia lisäävää toiminnan kenttää. Raportoinnin toisena erityispiirteenä oli Koordinaatin ja aluekoordinoinnin tekemän työn hahmottaminen osana parasta aikaa muuttuvaa suomalaista ja eurooppalaista nuorisotyön ja -politiikan kontekstia.

Hankkeen tutkijat: Erikoistutkija, FT Anu Gretschel

Tutkimuksen tilaaja: Osaamiskeskus Koordinaatti

Aloitusvuosi:
2017
Lopetusvuosi:
2017