Hyppää sisältöön

Nuorten tieto- ja neuvontatyön ytimessä

Osaamiskeskus Koordinaatissa on tehty nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ja siihen liittyvien palvelujen määrittelytyötä syksystä 2017. Määrittelytyö oli myös yksi Koordinaatin osaamiskeskuksen tehtävistä.

Määrittelytyön tavoitteena oli sanoittaa nuorten tieto- ja neuvontatyötä niin nuorisotyön kentällä kuin osana monialaisia nuorille suunnattuja palveluita, sekä kirkastaa työlle asetettuja tavoitteita, toimintaa ja menetelmiä. Määrittelyprosessilla pyrittiin tukemaan nuorisotyön toimijoita tieto- ja neuvontatyön hahmottamisessa ja oman työnsä jäsentämisessä.

Nuorisotutkimusseura toteutti hankkeen (maaliskuu – kesäkuu 2019), joka tuki määrittelytyötä tutkimuksellisesta näkökulmasta. Aineistona toimivat Koordinaatin järjestämissä työpajoissa tuotetut materiaalit ja niitä täydentävät sidosryhmien haastattelut.

Hankkeen tutkijat: FT Anu Gretschel, VTM Karla Malm

Hankkeen toimeksiantaja: Osaamiskeskus Koordinaatti

Aloitusvuosi:
2019
Lopetusvuosi:
2019