Hyppää sisältöön

Nuoruuden ongelmakonstruktion rakentuminen ja sukupuoli Suomessa 1945–1970

Tutkimuksessa selvitettiin lapsia ja nuoria koskevan hallinnan historiaa sotienjälkeisessä Suomessa: kuinka lapsia ja nuoria koskeva asiantuntija- ja viranomaistieto rakentui lastensuojelun ja oikeuden käytön kentillä aikavälillä 1945–1970. Tutkimuskohteena olivat yhtäältä lastensuojelun ja toisaalta poliisin ammattikäytännöt sekä lasten ja nuorten sekä viranomaisten väliset kohtaamiset näissä instituutioissa. Tutkimuksen avainkäsitteitä olivat sukupuoli, sosiaalinen tausta, ikä ja alueellisuus. Erityisesti tutkimuksessa pohdittiin sukupuolen merkitystä, ja aikuisuuteen kasvamisen sukupuolittuneita odotuksia, ehtoja ja mahdollisuuksia suomalaisten tyttöjen elämässä. Tutkija: FT Kaisa Vehkalahti. Rahoitus: Suomen Akatemia (tutkijatohtorin henkilökohtainen rahoitus).

Aloitusvuosi:
2012
Lopetusvuosi:
2014