Hyppää sisältöön

Nuoruuden sukupolvet

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Nuoren Voiman Liiton kanssa yhteistyönä toteutetussa keruussa haettiin kaikenikäisten suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia lapsuudesta ja nuoruudesta. Kirjoituskilpailun muodossa toteutettavan keruun tavoitteena oli tuottaa moniääninen laadullinen aineisto, joka kertoo eletystä, koetusta ja kerrotusta nuoruudesta Suomessa 1900–2000-luvuilla. Aineisto tallennettiin avoimeen tutkimuskäyttöön Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan.

Hankkeen koordinaattori: julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari.

Aloitusvuosi:
2009
Lopetusvuosi:
2011