Hyppää sisältöön

NUPS Helsinki – nuorisotyön opetussuunnitelma

Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda Helsingin kaupungin nuorisotyön opetussuunnitelma, johon työyhteisön eri jäsenet olivat voineet vaikuttaa ja joka kuvasi Helsingin kaupungin nuorisotyön yhteisen ja jaetun lähtökohdan. Kehittämisen tavoitteena oli saavuttaa kuvaus Helsingissä tehtävän nuorisotyön peruslinjauksista. Toimintatutkimuksen tavoitteena oli osallistua työyhteisön muutosprosessiin ja tukea sitä tutkimuksellisesti. Opetussuunnitelmatyöskentely perustui aiemman Nuorisotyön opetussuunnitelma -hankkeen kokemuksiin.

Varsinainen opetussuunnitelman tekeminen tapahtui tutkijan ja käytännön työntekijöiden yhteistyönä. Vuonna 2019 tavoitteena oli tunnistaa käytäntöperustaisen tutkimuksen periaatteita noudattaen Helsingin kaupungin nuorisotyön työmuotoja ja varmistaa mahdollisimman monen työntekijän osallistuminen NUPS-työskentelyyn. Lisäksi käynnistettiin työmuotojen kuvaaminen ja rakennettiin ymmärrystä siitä, missä eri työmuodoissa käytetään samoja tai samankaltaisia menetelmiä, ja miten eri työmuodot ovat yhteydessä toisiinsa. Prosessin eri vaiheissa suunnitelmaa täsmennettiin yhdessä keskustellen, jotta lopputulos vastasi alussa määriteltyihin kehittämisen kohteisiin. Käytäntötutkimukselle nämä askeleet olivat osa tutkimuksen prosessia ja sen keskeisiä tuloksia. Kun tavoitteena on muuttaa toimintaa, osa tuloksista on nimenomaan kehittäminen eri vaiheissa (vrt. Kaukko & Kiilakoski 2018).

Helsingin kaupungin nuorisopalvelut julkaisi 30.3.2021 NUPS – Helsingin nuorisotyön perussuunnitelman.

Hankkeen tutkijat: Eila Kauppinen ja Tomi Kiilakoski

Aloitusvuosi:
2019
Lopetusvuosi:
2020