Hyppää sisältöön

NUTOPIA – tutkimushanke nuorten utopioista ilmastonmuutoksen aikakaudella

Tutkimushankkeessa selvitettiin, millaisia ovat nuorten utopiat ja millainen on heidän näkemyksensä hyvästä tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen aikakaudella. Lisäksi tutkittiin nuorten kokemuksia ja näkemyksiä yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta ilmastokysymyksessä.

Hanke vastasi tarpeeseen tuottaa laadullisen tutkimuksen menetelmin tietoa nuorten suhteesta ilmastonmuutokseen sekä heidän valmiudestaan ilmastopoliittisiin toimenpiteisiin. Samoin tarkasteltiin niitä tapoja, joilla nuorten on mahdollista tuoda omat ajatuksensa ja utopiansa keskusteluun päätöksenteon kanssa. Täten saatiin lisävalaistusta myös siihen, miten nuoret kokevat että heidän toiveensa ja toimintansa huomioidaan eri politiikan kentillä.

Tutkimusaineistoa kerättiin monipaikkaisen etnografian ja haastatteluin keinoin helmi–kesäkuussa 2020. Hanketta rahoitti Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Lisätietoa tutkimuksesta myös hankkeen julkaisuissa (ks. alla).

Hankkeen julkaisuja:

  • Piispa, Mikko (2021) Travelling by ground – young climate activists and the everyday utopia of sustainable travel. Applied Mobilities. DOI: 10.1080/23800127.2021.2015822 (first published online).
  • Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi (2021) Towards climate justice? Young climate activists in Finland on fairness and moderation. Journal of Youth Studies, https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1923677 (first published online).
  • Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi & Ojajärvi, Anni (2021) Mikä ilmastoliike? Nuorten ilmastoaktivistien poliittinen toimijuus ja ilmastokeskustelut. Nuorisotutkimus 39 (2), 8–26.
  • Piispa, Mikko & Ojajärvi, Anni & Kiilakoski, Tomi (2020) Tulevaisuususko hukassa? Nuoret ilmastoaktivistit ja keskustelu tulevaisuudesta. Sitran muistio. https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuususko-hukassa/

Hankkeen tutkijat: Tomi Kiilakoski, Mikko Piispa, Anni Ojajärvi

Aloitusvuosi:
2020
Lopetusvuosi:
2020