Hyppää sisältöön

Päättyneet hankkeet 2001–2009

 • Työpajatoiminnan ohjauksen arviointihanke (2009: Tapio Kuure)
 • Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret. Prosessinäkökulma ennaltaehkäisevän lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjaukseen, tiedonkeruuseen ja ammattikäytäntöihin (2009: Tapio Kuure)
 • Vertaissovittelu koulussa. Ulkopuolinen arviointi (2009: Tomi Kiilakoski)
 • Viilto. Analyysi Jokelan kouluväkivallasta (2009: Tomi Kiilakoski)
 • Immigrants and National integration strategies: developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-related integration (INTERFACE) (2008: Marja Peltola)
 • Suomalaisen nuorisotyön ja kansalaistoiminnan identiteetit (2008: Tommi Hoikkala)
 • Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käsityksiä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa (Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Jyväskylän, Turun, Tampereen, Lahden, Kuopion ja Porin nuorisotoimet) (Hankkeen tutkijat: Veronika Honkasalo, Anne-Mari Souto ja Leena Suurpää)
 • Open Method of Coordination and Youth Organizations in the EU (2006: Anna Selli ja Nina Rahja)
 • Pääkaupunkiseudun nuorisotyön ytimissä (Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorisotoimet) (2005–2006: Mikko Salasuo)
 • Pääkaupunkiseudun yhteinen tutkimus nuorten uusista ilmiöistä ja palvelujen kohtaannosta (2005–2006: Mikko Salasuo)
 • 15–19-vuotiaat nuoret suomalaisessa yhteiskunnassa (2005: Terhi-Anna Wilska)
 • InTo – Inside the Outsiders: Deviant Immigrant Minors and Integration Strategies in European Justice Systems. EU, Directorate General, Justice and Home Affairs (2004–2005: Päivi Honkatukia, Leena Suurpää)’Korkeakouluopiskelijoiden opintojen kesto ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Opiskelijoiden tutkimussäätiö Otus ja Nuorisotutkimusverkosto (2004–2005: Eija Mannisenmäki (Otus rs.) ja Maarit Valtari (Nuorisotutkimusseura))
 • Nuorten poliittinen osallistuminen Euroopassa – indikaattoreiden kehittäminen Euroopan Unionin piirissä tapahtuvaa vertailevaa tutkimusta varten (EUYOUPART) (2003–2005: Kari Paakkunainen)
 • Nuorisokulttuurit terveyden lukutaitona – Youth Cultures as Health Literacy Suomen Akatemia, TERVE-tutkimusohjelma, Konsortiohenke Stakesin alkoholi- ja huumetutkimuksen yksikön kanssa (2002–2004: Mirja Määttä, Tuukka Tammi, Anne Puuronen, Elina Oinas ja Kati Rantala (Nuorisotutkimusverkosto), Pasi Koski, Mikko Salasuo, Elina Virokannas ja Jaana Lähteenmaa (Stakes))
 • Kamppailuja jäsenyydestä – maahanmuuttajanuoret Suomessa Contested memberships – immigrant youth in Finland Suomen Akatemia, SYREENI-tutkimusohjelma (2001–2003: Petri Hautaniemi, Päivi Harinen, Anne-Mari Keskisalo, Tapio Kuure, Krista Künnapuu, Leena Suurpää)
Aloitusvuosi:
2001
Lopetusvuosi:
2009