Hyppää sisältöön

Selvitys koronapandemian vaikutuksista lasten ja nuorten osallisuuteen Pohjoismaissa

Nuorisotutkimusseura toteutti tanskalaisen VIVE – The Danish Center for Social Science Research -tutkimuslaitoksen kanssa kaksi selvitystä koronakriisin vaikutuksista lasten ja nuorten osallisuuteen Pohjoismaissa. Pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena oli kartoittaa erilaisia toimia, joilla lasten ja nuorten osallisuutta pyrittiin edistämään koronapandemian aikaan Pohjoismaissa. Tarkastelun kohteena olivat kouluikäisistä lapsista aina 25-vuotiaisiin nuoriin. Erityistä huomiota kiinnitettiin haavoittuvassa elämäntilanteessa oleviin.

Ensimmäisessä selvityksen tavoitteena oli valottaa osallisuutta erityisesti koulutuksen ja vapaa-ajan osa-alueilla pandemian aikaan. Pohjoismaiden koronatoimenpiteitä sekä hyviä esimerkkejä nuoria osallistavista toimenpiteistä kartoitettiin haastattelemalla lasten ja nuorten asioissa työskenteleviä asiantuntijoita eri puolilla Pohjoismaita keväällä 2022. Lisäksi aineistoa täydennettiin verkkohauin ja viranomaisasiakirjoihin perehtyen.

Keskeisiä pohjoismaisia tutkimuksia lasten ja nuorten osallisuuteen sekä opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyen kartoitettiin toiseen raporttikokonaisuuteen, joka julkaistiin loppukeväästä 2023.  Toisen raportin tavoitteena oli tuottaa yleiskatsaus tutkimuksesta lasten ja nuorten oikeudesta tulla kuulluksi ja osallistua koulutukseen ja vapaa-aikaan COVID-19-pandemian kaltaisen kriisin aikana. Tutkimus kartoitti olemassa olevia, meneillään olevia ja suunniteltuja pohjoismaisia tutkimuksia ja selvityksiä pandemian seurauksista lasten ja nuorten näkökulmasta.

Selvitykset ovat osa nelivuotista hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on selvittää Pohjoismaista yhteistyötä lasten ja nuorten osallistumis- ja kehitysmahdollisuuksista covid-19-pandemian varjossa. Pohjoismaiden ministerineuvoston Lapset ja nuoret Pohjolassa -strategian tavoitteena on luoda hyvät elinolot lapsille ja nuorille sekä lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.

Hankkeen rahoitus

Selvityksen tilasi Pohjoismainen hyvinvointikeskus. Hanke toteutettiin Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK) sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta.

Aloitusvuosi:
2022
Lopetusvuosi:
2023