Hyppää sisältöön

Pojista isiksi

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa yhteistyössä toteutetussa hankkeessa selvitettiin suomalaisen isyystutkimuksen nykytilaa sekä kartoitettiin tutkimustarpeita. Erityistä huomiota kiinnitettiin lapsi- ja nuorisolähtöisen tutkimuksen asemaan tutkimuskentällä, sekä toisaalta nuoria miehiä ja isiä koskevaan problematiikkaan.

Hankkeen tutkijat: KM Johanna Mykkänen ja FM Ilana Aalto

Aloitusvuosi:
2009
Lopetusvuosi:
2010