Hyppää sisältöön

Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi

Viime vuosien julkista keskustelua hallinneessa syrjäytymiskeskustelussa erilaiset teoreettiset tavat hahmottaa syrjäytymisprosessia ovat jääneet vähemmälle tarkastelulle. Tässä tutkimushankkeessa kehitettiin tulkintakehystä, joka pohjautuu kriittisen realismin metateoriaan. Tutkimushankkeen empiirisenä esimerkkinä tarkasteltiin lastensuojelun interventioita ja niiden kohteina olleita nuoria. Tutkimuksen aineisto koostui lastensuojelun asiakasasiakirjoista sekä lastensuojelutoimenpiteiden kohteina olleiden nuorten haastatteluista. Tutkimushankkeen tavoitteena oli muodostaa teoreettinen malli, jonka avulla yksilöiden, yhteisöjen ja rakenteiden välisiä suhteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä voitaisiin tarkastella niin tutkimuksessa kuin käytännön kentillä nuoriso- ja sosiaalityön kaltaisilla aloilla.

Tutkimushankkeessa tehtiin yhteistyötä Tampereen yliopiston, Valtion koulukotien ja Queens University of Belfastin kanssa.

Hankkeen tutkijat: Elina Pekkarinen

Hankkeen rahoitus: Suomen Akatemia (henkilökohtainen tutkijatohtorin kolmivuotinen rahoitus).

Aloitusvuosi:
2013
Lopetusvuosi:
2016