Hyppää sisältöön

Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa oli Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa toteutettava tutkimushanke, jossa kartoitettiin ja kehitettiin päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten valmiuksia kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria. Hankkeessa tutkitut ammattilaiset olivat kuntien ja järjestöjen palveluksessa olevia, nuoria työssään kohtaavia sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön ammattilaisia.

Tutkimusaineisto kerättiin ammattilaisten haastatteluilla ja verkkokyselyllä. Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa kerättyä tietoa käytettiin pohjana työpajatyöskentelyssä, jossa ammattilaiset ja sateenkaarinuoret arvioivat yhdessä palvelujen toimintaa, tunnistavat ongelmakohtia ja kehittävät palveluita siten, että ne vastaisivat paremmin sateenkaarinuorten tarpeisiin. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa, joka mahdollistaa erilaisten koulutus- ja tietopakettien kokoamisen sekä opetuskäyttöön että ammattilaisten käytännön työskentelyn tueksi. 

Tutkimushankkeen johtajana toimi vastaava tutkija, dosentti, Mikko Salasuo, tutkijoina Inka Sirén ja Noora Hästbacka.

Rahoitus: Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma / OKM

Hankkeen julkaisut

Hästbacka, Noora & Sirén Inka (2017) “Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa”. Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveystyössä. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 193, verkkojulkaisuja 114.

Aloitusvuosi:
2015
Lopetusvuosi:
2017