Hyppää sisältöön

Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estämisen mahdollisuudet

Hanke koostui useilla aineistoilla tehtävästä empiirisestä analyysista, jonka tarkoituksena on tuottaa aiempaa parempi ymmärrys sosiodemografisten tekijöiden, tekotilanteiden ja yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden merkityksestä seksuaalirikoksissa sekä tunnistaa eri seksuaalirikoksiin liittyvät toiminnan logiikat. Analyysi koostuu rekisteriaineiston, Nuorisorikollisuuskyselyn- ja rikosilmoitustietojen (PATJA) analyysista sekä seksuaalirikoksia tehneiden henkilöiden sekä heidän kanssaan työskentelevien asiantuntijoiden haastatteluista. Yhdessä seksuaalirikoksia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevan systemaattisen katsauksen kanssa, tutkimuksen empiirinen analyysi luo pohjaa oikeanlaisille ja oikein kohdennetuille seksuaalirikollisuutta ennaltaehkäiseville toimenpiteille.

Hankkeen toimijat

Hankkeen toimijat olivat Nuorisotutkimusverkosto sekä Krimo, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Helsingin yliopistossa. Nuorisotutkimusverkoston tutkijat olivat Tommi Hoikkala ja Teemu Vauhkonen, Krimon tutkijat olivat tutkijatohtori Markus Kaakinen ja apulaisprofessori Antti Latvala.

Hankkeen rahoitus

Valtioneuvoston kanslia (VN teas)

Aloitusvuosi:
2020
Lopetusvuosi:
2021