Hyppää sisältöön

Selvitys nuorisokulttuureista ja nuorten asenteista tupakkatuotteisiin 

Selvityksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa yläkouluikäisten (13–15-vuotiaiden) nuorten tupakkatuotteisiin yhdistämistä mielikuvista, asenteista, merkityksistä ja valinnoista olla käyttämättä tupakkatuotteita. Hankkeessa tarkasteltiin erilaisten elinympäristöjen ja elintapojen merkitystä tupakkatuotteiden käytölle nuorten näkökulmasta ja vertailemalla erilaisia paikkakuntia keskenään. Painopiste oli tupakkatuotteita (savukkeet, nuuska, sähkösavuke) koskevissa mielikuvissa sekä tupakoimattomuuden tarkastelussa, joka suhteutetaan nuorten muihin elämäntapoihin ja laajempiin nuorisokulttuurisiin kytköksiin. Toiseksi selvitettiin tupakkatuotteisiin liittyviä kokemuksia, käytäntöjä ja toimintakonteksteja nuorten elämässä.

Hanke tuotti uutta tietoa kohderyhmän nuorten asenteista tupakkatuotteisiin sekä käytön yhteyksistä nuorten elintapoihin, arvostuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Tuotetun tiedon perusteella voidaan suunnitella ja kehittää tupakkatuotteiden käyttöön liittyvää ehkäisevää työtä. Hankkeen lopputuotoksissa nostettiin esille myös sitä, mitä tulokset kertovat nyky-yhteiskuntaan, nuorten elämäntapoihin, kulutukseen ja terveyteen liittyvistä käytännöistä, käsityksistä ja arvoista. Hanketta johti tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti ja sen tutkijana toimi Mikko Piispa. Hanketta rahoitti Suomen Syöpäyhdistys ry.

Aloitusvuosi:
2017
Lopetusvuosi:
2017