Hyppää sisältöön

Sirkuksesta siivet elämään – oma polku maahanmuuttajataustaisille nuorille

Lasten ja nuorten säätiön koordinoimassa hankkeessa edistettiin maahanmuuttajataustaisten ja erityisesti vasta maahan tulleiden, oleskeluluvan saaneiden nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja elämäntaitoja sosiaalisen sirkuksen avulla. Toiminnassa vahvistettiin nuorten elämäntaitoja, opeteltiin kieltä ja kulttuuria fokusoiden erityisesti tasa-arvoon ja samanarvoisuuteen sekä luotiin kontakti kantasuomalaisiin nuoriin. Osallisuutta vahvistettiin myös luomalla nuorille mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisina esim. välituntisirkuksen ja sirkustoimijoiden perustoiminnan parissa. Toiminta toteutettiin yhteistyössä oppilaitosten, maahanmuuttaja- ja nuorisopalveluiden kanssa Tampereella, Vantaalla ja Lappeenrannassa ja sen tuloksia levitettiin valtakunnallisesti.

Nuorisotutkimusverkosto oli yksi hankkeen osatoteuttajista.

Kolmevuotisen hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Suomessa rahoitusta hallinnoiva viranomainen oli sosiaali- ja terveysministeriö.

Hankkeen tutkijat: Kai Mathias

Aloitusvuosi:
2019
Lopetusvuosi:
2019