Hyppää sisältöön

Suomalainen huumekuolema 2012

Monitieteisessä hankkeessa tarkasteltiin suomalaisia huumekuolemia vuonna 2012. Aineistona käytettiin Hjelt-instituutin oikeuskemiallisen yksikön huumekuolemista kokoamia alkuperäisiä asiakirjoja. Aineistoa hyödyntäen pyrittiin vastaamaan tutkimusongelmaan: millaisia ovat suomalaiset huumeisiin liittyvät kuolemat ja mihin aineisiin kuollaan? Tarkastelun lähtökohdat nousivat oikeuslääketieteellisen otteen ohella yhteiskuntatieteellisen huumetutkimuksen ja ehkäisevän päihdetyön näkökulmista. Hanke oli jatkoa vuonna 2009 toteutetulle samankaltaiselle tutkimukselle.

Tutkimus toteutettiin ja rahoitettiin Hjelt-instituutin, Nuorisotutkimusseuran ja THL:n Päihteet ja riippuvuus -osaston yhteistyönä.

Hankkeen tutkijat: Mikko Salasuo

Aloitusvuosi:
2015
Lopetusvuosi:
2016