Hyppää sisältöön

Keravan Tajua Mut! -toimintamallin käyttöön liittyvä arviointitutkimus

Nuorisotutkimusseura toteutti Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran toimeksiannosta Tajua Mut! –liputusjärjestelmän Keravan pilotointiin liittyvän arviointitutkimuksen. Pilottihankkeessa kokeiltiin Hollannissa kehitetyn liputusjärjestelmän soveltamista Suomen oloihin. Arviointitutkimus oli jatkoa Nuorisotutkimusseuran toteuttamalle Mikkelin Tajua Mut! -hankeen pilotoinnin arvioinnille. Tutkimuksen tavoitteena oli nuorten, perheiden ja palvelua käyttävien toimijoiden näkemysten selvittäminen järjestelmän toimivuudesta ja sen kehittämismahdollisuuksista. Arvioinnin toteutuksesta vastasivat VTK, tutkija Noora Hästbacka ja FT, erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusseurasta ja YTT, tutkimusjohtaja Jussi Ronkainen ja opinnäytetyöntekijä Sheela Ranta-Aho Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksesta vastasi dosentti, tutkimusjohtaja Leena Suurpää (Nuorisotutkimusseura).

Keravan Liputusjärjestelmäpilotin arviointitutkimuksen tavoitteena oli arvioida monipuolisesti Tajua Mut! –projektin mielekkyyttä, toimivuutta ja vaikuttavuutta palvelun piirissä mukana olleiden näkökulmasta. Kyseessä oli laadullinen tutkimus, joka fokusoi erityisesti toimintamallin piirissä olevien näkökulman esille tuomiseen ja analysoimiseen. Tutkimuksessa haastateltiin nuoria, nuorten huoltajia ja nuorten kanssa toimivia eri alojen ammattilaisia. Haastatteluissa selvitettiin liputuksen tuomia hyötyjä nuorille sekä kartoitettiin toimintamalliin käyttöönottoon liittyviä onnistumisia ja haasteita.

Tutkimuksen kenttäosion toteuttamisesta ja tutkimuspäätelmien luonnostelusta vastasi Noora Hästbacka. Aineistonkeruuseen osallistui myös Mikkelin ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (yhteisöpedagogi YAMK) tekevä Sheela Ranta-aho.

Tutkimustulokset julkaistiin tammikuussa 2016. Julkaisijana toimi Suomen itsenäisyyden rahasto – Sitra. Julkaisut löytyvät osoitteesta www.sitra.fi. Lisäksi syksyllä 2016 julkaistiin tutkimusaineistoa käsittelevä YAMK opinnäytetyö.

Aloitusvuosi:
2015
Lopetusvuosi:
2016