Hyppää sisältöön

TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin

TENHO-hanke oli Sosiaali- ja terveysministeriön Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama yhteistyöhanke, jossa tehtiin ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten kanssa taidetoimintaa sirkus-, teatteri- ja elokuvataiteen keinoin kuudella eri paikkakunnalla. Nuorisotutkimusseura vastasi hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin monimenetelmällisesti ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevien nuorten tukemista taidelähtöisin menetelmin, nuorten palvelu- ja ohjausverkostojen suhdetta toimintaan sekä toiminnan vaikuttavuutta.

Hankkeen osatoteuttajat (Vaara-kollektiivi, Pirkanmaan elokuvakeskus, Oulun Tähtisirkus, Sirkus Magenta ja Varkauden teatteri) tavoittivat noin 550 nuorta hankkeen kolmivuotisen toiminnan aikana ja toimivat tiiviissä yhteistyössä kunnan nuorisotakuutoimijoiden kanssa. Laurea AMK organisoi koulutuspuolta ja Suomen lasten ja nuorten säätiö huolehti hallinnoinnista, koordinoinnista, kehitystyöstä ja tulosten levityksestä. Mukana olleet kunnat (Helsinki, Vantaa, Varkaus, Kajaani, Oulu ja Tampere) osallistuivat myös hankkeen rahoitukseen. Hanke käynnistyi 1.6.2015 ja päättyi 31.5.2018.

Hankkeen tutkijat: Fanny Vilmilä

Aloitusvuosi:
2015
Lopetusvuosi:
2019