Hyppää sisältöön

Tiedontarpeet ja selvitykset

Nuorisotutkimusverkosto oli saanut osaamiskeskus-rahoitusta erilaisten valtionhallinnon tarvitsemien, nuoria ja nuorisoalaa koskevien ajantasaisten selvitysten tuottamiseksi sekä kansainvälisten nuorisoalan verkostojen luomiseksi. Tämä tutkimustoiminnan osa-alue poikkesi muusta Nuorisotutkimusverkostolle tyypillisestä hanketoiminnasta siinä, ettei se muodosta selkeää itsenäistä tutkimustoiminnan kokonaisuutta.

Hankkeen tutkijat: Tiina Hakanen

Aloitusvuosi:
2018
Lopetusvuosi:
2019