Hyppää sisältöön

Uppföljning ung – Ruotsinkieliset nuorisotyöpajat

Pitkittäistutkimus ”Uppföljning ung” tutki viittä ruotsinkielistä nuorisotyöpajaa Suomessa. Tutkimuksen kolme painopistealuetta olivat: pajatoiminnan tarkastelu; henkilökunnan näkemykset työstään ja viranomaisyhteistyöstä; sekä nuorten kokemukset työpajatoiminnan annista. Samoja nuoria haastateltiin useampaan kertaan, jolloin saatiin tietoa sekä pajatoiminnan pitkittäisvaikutuksista että pajanuorten sijoittumisesta yhteiskuntaan pidemmällä tähtäimellä.

Hankkeen tutkijat: Matilda Wrede-Jäntti

Hankkeen rahoittajat: Svenska Kulturfonden ja OKM

Aloitusvuosi:
2014
Lopetusvuosi:
2018