Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma – PREACT

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan PREACT-hankkeen keskeisimpinä tavoitteina oli selvittää kyselylomakkein ja haastatteluin:

  • 1) missä määrin valmentajat, urheilijat ja liikunnan harrastajat – erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset – kokevat ja havaitsevat syrjintää eri liikuntaympäristöissä,
  • 2) kuinka Suomen syrjintätilanne ja suhtautuminen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen eroavat Britannian ja Singaporen tilanteesta ja
  • 3) millaisia haittoja, hyötyjä ja käytänteitä koululaiset, liikuntaa opettavat opettajat ja valmentajat tunnistavat erillis- ja sekaryhmissä annetussa urheiluvalmennuksessa ja koululiikunnassa.

Nuorisotutkimusverkosto oli hankkeen yhteistyökumppani. Tutkijoista Päivi Berg työskenteli vuonna 2019 hankkeessa Nuorisotutkimusverkostosta käsin. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta vuosina 2018–2021.

Hankkeen rahoitus: OKM, liikuntatieteelliset projektit

Hankkeen tutkijat muissa tutkimuslaitoksissa

Marja Kokkonen
hankkeen johtaja
Jyväskylän yliopisto

Anna Kavoura (JyU)
Tutkija
Jyväskylän yliopisto

Jukka Lahti (JyU) 
Tutkija
Jyväskylän yliopisto

Aloitusvuosi:
2019
Lopetusvuosi:
2019