Hyppää sisältöön

Uusia kasvoja Nuorisotutkimusseurassa

Nuorisotutkimusseurassa on aloittanut vuodenvaihteen molemmin puolin useita uusia työntekijöitä.  Tutkimuspäällikön sijaisuuteen on valittu VTT Lotta Haikkola ja julkaisupäällikön sijaisuuteen FL Merja Hintsa. Nuorisotyön opetussuunnitelmaa tarkastelevaan tutkimushankkeeseen on puolestaan valittu FT, KTM, aineenopettaja Eila Kauppinen, jonka lisäksi Break the Fight! Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki -hankkeessa ovat aloittaneet korkeakouluharjoittelija, HuK Riikka Hynninen ja tutkija, HuK Susanna Jurvanen.

Lotta Haikkola työskentelee tutkimuspäällikön tutkimusvapaan sijaisena 1.1.2018–31.12.2020. Helsingin yliopistosta sosiologian oppiaineesta vuonna 2012 väitellyt Haikkola on työskennellyt aiemmin mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja Helsingin yliopistolla erilaisissa tutkimustehtävissä. Hän työskenteli Nuorisotutkimusverkostossa tutkijana jo vuonna 2018 nuorten rikollisuuden ehkäisyä tarkastelevassa tutkimushankkeessa. Haikkolan tutkimusaiheita ovat mm. nuorten työttömyys, syrjäytyminen ja marginaalit sekä maahanmuutto. Aktiivisena tiedeviestijänä tunnettu Haikkola on toiminut myös vuoden 2017 alusta asti Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajana sekä tutkimustietoa popularisoivan Ilmiö – sosiologinen media kaikille -verkkolehden perustajana ja päätoimittajana.

Julkaisupäällikön opintovapaan sijaisuuteen valittu Merja Hintsa aloittaa työskentelynsä Nuorisotutkimusseurassa 28.1.2019 alkaen. Sijaisuus kestää 30.6.2020 asti. Hintsa siirtyy Nuorisotutkimusverkostoon Tutkijaliiton toiminnanjohtajan tehtävästä. Hänellä on laaja-alaista kokemusta tiedejulkaisemisesta yli 10 vuoden ajalta sekä yhteiskuntatieteiden että humanististen tieteiden aloilta. Hintsan oma akateeminen tausta on teoreettisessa filosofiassa.

Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavassa, nuorisotyön opetussuunnitelmaa tarkastelevassa tutkimushankkeessa on aloittanut tutkijana Eila Kauppinen. Kauppinen on tutkinut nuorisotyötä, oppimista ja ruokakasvatusta ja hän väitteli marraskuussa 2018 Helsingin yliopistossa (väitöskirja Moniääninen ruokaympäristö – ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla). Kauppinen on työskennellyt tutkijan tehtävien lisäksi pitkään nuorisotoimialoilla erilaisissa järjestöjen asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Helsingin kaupunki rahoittaa myös kolmivuotisen Break the Fight! Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki -hankkeen, jossa Arja Tiili Dance Company (Intomieliset ry.) toteuttaa katutaidetyöprosesseja kouluissa ja vapaa-ajalla. Nuorisotutkimusverkostossa on käynnistynyt hankkeen seuranta- ja arviontitutkimus. Hankkeessa ovat aloittaneet korkeakouluharjoittelija Riikka Hynninen ja tutkija Susanna Jurvanen, jotka molemmat kirjoittavat parhaillaan folkloristiikan alalta gradujaan Helsingin yliopistossa. Hynnisen gradu käsittelee pakkosterilisaatiokokemuksista muistitietotutkimuksen lähtökohdista ja Jurvasen gradu turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien vapaaehtoisten kokemuskerronnasta Helsingin yliopistoon. Jurvanen on tuttu kasvo Nuorisotutkimusverkoston toimistolla entuudestaan: hän työskenteli jo hankkeen aiemmassa vaiheessa tutkimusavustajana. Tutkimushanketta Nuorisotutkimusverkostossa johtaa erikoistutkija, VTT, dos. Sofia Laine.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi
puh. 044 416 5303

Jaa somessa: