Hyppää sisältöön

Ehdota artikkelikäsikirjoitusta lapsuutta, nuoruutta ja eläin- tai luontokohtaamisia käsittelevään toimitettuun teokseen

Suunnitteilla olevassa Nuorten luonto eläimineen (työnimi) -artikkelikokoelmassa pohditaan tuoreen tutkimustiedon valossa sitä, minkälaisia kokemuksia ja ajatuksia nuorilla on luonnosta, luonnollisuudesta, ihmisen asemasta osana luontoa, luonnonympäristöjen ja luontosuhteen merkityksestä sekä erityisesti eläimyydestä ja ihmisyydestä, toisista eläimistä ja heidän merkityksestään nuorten arjessa. Kokoelman tekstit tulevat olemaan vertaisarvioituja, mutta mukaan mahtuu myös poleemisempia ja lyhyempiä kirjoituksia teemaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Artikkeleiksi toivotaan empiirisiä tapaus- ja kenttätutkimuksia sekä teoreettisia näköaloja avaavia tekstejä. Tutkimuksellisesti etenkin ihmiskeskeisyyttä haastavat eli esimerkiksi posthumanistiset tai kriittistä eläintutkimusta edustavat lähestymistavat aiheeseen ovat erityisen tervetulleita.

Tällä kutsulla halutaan nostaa esiin lapsuuden ja nuoruuden eläin- ja luontokohtaamisia tutkimuksen vaihtuvilla kentillä – kouluissa, kotona, vapaa-ajan harrasteissa – koota yhteen olemassa olevaa tutkimusta ja kannustaa etsimään uusia tutkimusaiheita. Kutsumme jättämään abstraktin ehdotukseksi toimitettuun kirjaan tarjottavasta käsikirjoituksesta. Kirjan työnimenä on Nuorten luonto eläimineen. Ehdotuksesta, jonka pituus saa olla enintään 500 sanaa, tulee ilmetä seuraavat asiat:

Artikkelin kirjoittajan/kirjoittajien nimi, oppiarvo, taustaorganisaatio ja yhteystiedot. Kirjoittajia voi olla yksi tai useampia.

Alustava suunnitelma artikkelin/kirjoituksen luonteesta ja rakenteesta:

Kirjoituksen tyyli

Kirjoitus voi olla puhtaasti tiedeartikkeli (kaikki artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin). Tekstit voivat olla myös lyhyempiä, muuten ajankohtaisia, kantaaottavia, poleemisia ja yleistajuisia.

Kirjoituksen lähestymistapa

Tutkimusaiheita voidaan toimitetussa teoksessa lähestyä monesta teoreettisesta ja menetelmällisestä lähtökohdasta käsin ottaen huomioon, että artikkelin keskiössä ovat lapsuuden ja nuoruuden luonto- ja/tai eläinsuhteiden kuvaukset ja teoreettiset pohdinnat.

Kirjoituksen tieteenala

Tieteenalat, joista käsin julkaisun teemaa tarkastellaan, voivat edustaa laajasti sitä kirjoa, millä alueilla nuorten luontosuhteista keskustellaan. Näihin lukeutuvat esim. kasvatustieteet, humanistiset tieteet kuten antropologia, kulttuurimaantiede, taideaineet tai erityisesti yhteiskunnallinen ja kulttuurinen eläintutkimus, mutta ehdotukset ovat tervetulleita muiltakin aloilta.

Ehdotukset lähetetään 30.4.2021 mennessä kirjan yhteyshenkilölle ja toimittajalle FT, dosentti Pirjo Suvilehdolle, puh. 040 520 8190, sp. pirjo.suvilehto@oulu.fi. Kirjan muut toimittajat ovat KT, dosentti Pauliina Rautio ja FT, professori Veli-Matti Värri.

Kustantaja

Kirjan kustantaa alustavasti Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusseuran tavoitteena on kehittää monitieteistä nuorisotutkimusta sekä tarjota nuoria koskevia tutkimuksia ja näkökulmia yhteiskunnan eri toimijoille. Samaten seuran päämääränä on tarkastella kriittisesti tutkimuksen katvealueita ja nostaa tutkimuksen ja keskustelun valokeilaan vähän tutkittuja aiheita, jollainen myös nyt suunniteltu aihe on.

Mahdolliset yhteistyökumppanit

Nuorisotutkimusverkosto toimii myös yhteistyössä muiden kustantamoiden kanssa, ja tämänkin kirjan kohdalla yhteistyömuodot ovat mahdollisia.

Lisätiedot

Lisätietoja Nuorisotutkimusseuran julkaisuprosesseista antaa julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari, puh. 044 416 5312, sp. vappu.helmisaari@nuorisotutkimus.fi.

Jaa somessa: