Hyppää sisältöön

Etsivä nuorisotyö ja työpajat hyödyttävät syrjäytymisvaarassa olevia nuoria

Tiedote, 17.9.2020

Nuorisotyön rahoitus on luvattu taata ensi vuodeksi, mutta tilanne sen jälkeen on vielä auki. Tuoreen nuorten syrjäytymistä ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuutta arvioivan Teemu Vauhkosen ja Tommin Hoikkalan tutkimuksen Syrjäytymisen lasku – tutkimus syrjäytymisestä, sen kustannuksista ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuudesta mukaan nuorisotyön määrärahojen leikkauksella voisi toteutuessaan olla pitkäkantoisia kielteisiä seurauksia heikossa asemassa oleville nuorille.

Tutkimuksen mukaan huono-osaisemman taustan omaavat nuoret jäävät muita useammin NEET-statukselle toisen asteen tutkinnon suoritettuaankin. Tämä näkyy erityisesti sijaishuollossa olleiden nuorten keskuudessa. ”Näkemyksemme mukaan kohdennetun nuorisotyön tiiviimpi yhteistyö koulutuksen järjestäjien kanssa voisi hyödyttää erityisesti heikossa asemassa olevia nuoria”, toteavat tutkija Teemu Vauhkonen ja tutkimusprofessori Tommi Hoikkala Nuorisotutkimusverkostosta. He tutkivat kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuutta mittaamalla työpajavalmennuksen ja etsivän nuorisotyön asiakkaina olevien NEET-nuorten (työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret) siirtymistä koulutukseen ja työhön.

Tutkimuksen mukaan työpajavalmennus edistää NEET-nuorten siirtymistä työhön ja koulutukseen sekä ehkäisee syrjäytymistä. Se vahvistaa koulukuntoisuutta eli tukee työ- ja toimintakykyä. Työpajavalmennus tukee erityisesti ammatillisen koulutuksen keskeyttäneitä ja koulutuksesta syrjään jäämässä olevia nuoria sekä mielenterveyden ongelmista kärsiviä nuoria. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osalta työpajavalmennus myös tuottaa julkisen talouden kustannussäästöjä suorien tulonsiirtojen osalta maksettujen tulonsiirtojen vähenemisen ja maksettujen verojen lisääntymisen myötä.

Myös etsivä nuorisotyö auttaa NEET-nuoria pääsemään työhön ja koulutukseen. Osa etsivän nuorisotyön syrjäytymistä vähentävästä vaikutuksesta liittynee ennalta ehkäisevään toimintaan, mutta tutkimuksen mukaan tavoittamalla syrjäytymässä olevia NEET-nuoria etsivä nuorisotyö voi tuoda palveluiden piiriin niitä nuoria, jotka eivät tulisi palveluiden piiriin muutoin tai tulisivat pidemmällä viiveellä.

Teoksen tiedot

Syrjäytymisen lasku. Tutkimus syrjäytymisestä, sen kustannuksista ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuudesta -tutkimuksen kansikuva.

Teemu Vauhkonen & Tommi Hoikkala: Syrjäytymisen lasku – tutkimus syrjäytymisestä, sen kustannuksista ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuudesta.

ISBN 978-952-372-006-0, ISSN 1799-9227, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 153, sarja: Kenttä, 126 s. 2020

Verkkojulkaisu on luettavissa maksutta verkossa.

Lisätietoja

Tutkija Teemu Vauhkonen

Nuorisotutkimusverkosto

puh. 050 4143103

teemu.vauhkonen@nuorisotutkimus.fi

Jaa somessa: