Hyppää sisältöön

Jääkiekkoharrastus on iso investointi, mutta antaa enemmän kuin ottaa

Anna-Liisa Ojalan etnografia Kaukaloissa kasvaneet 18–20-vuotiaiden poikien elämästä jääkiekon parissa julkaistaan 18.2.2021. Kaksi vuotta nuorten lätkäjätkien elämää hallilla ja hallin ulkopuolella seuranneen Ojalan kirja pureutuu nuorisojääkiekkoon sosiaalisena ympäristönä ja investointina, jolla on monenlaisia vaikutuksia myös urheilemisen ulkopuolelle. Tarkastelun pääasiallisena kohteena on Nuorten SM-liiga eli ikäkauden kovin sarjataso ennen miesten sarjoja.

Anna-Liisa Ojalan teos kohdistuu siihen taitekohtaan nuorten pelaajien urheilu- ja elämänuria, kun osa pelaajista siirtyy ammattilaisiksi ja osa löytää vapaaehtoisesti tai pakotettuna elämänpolkuja urheilijanurien ulkopuolelta. Jääkiekon harrastamista on tarkasteltu kirjassa laajemmin kuin vain nuorten urheiluna. Harrastaminen on pelaajalta, hänen perheeltään ja urheiluorganisaatiolta investointien prosessi, joka tapahtuu nuorten miesten sosiaalisessa ympäristössä päivittäisten tekojen kautta. Pelaajien kehittyminen ja kehittäminen tuottavat erilaisia kokemuksia ja tuntemuksia kaikille osapuolille. Samalla pojat sosiaalistuvat erilaisiin tapoihin toimia ihmisinä ja urheilijoina, mikä mahdollistaa ja ehkä myös sulkee pojille erilaisia elämänpolkuja. Nämä unelmat ja teot kytkeytyvät laajaan jääkiekon ekosysteemiin, jossa moni hyötyy taloudellisestikin jääkiekkoilijanuorten harrastamisesta. Samalla ne kiinnittävät työvoimaa ja asukkaita maantieteellisesti tiettyihin paikkakuntiin jääkiekon sarjatoiminnan vuoksi.

Tasapainoilua huippu-urheilijoiden tuottamisen ja positiivisen nuorisokehittämisen välimaastossa

Nuorisourheilua leimaa ajatusmallien ja tavoitteiden kahtalaisuus: toisaalta urheilutoiminnalla pyritään tuottamaan huippu-urheilijoita ja toisaalta tarjoamaan nuorille mahdollisuus positiiviseen kehitykseen ja merkitykselliseen elämään urheilemisen kautta. Nuorten SM-liiga on kilpaurheilua, jonka tehtävänä on tuottaa ammattiurheilijoita Suomeen ja ulkomaille. Näin ollen pelaajien kehittäminen sekä kykyjentunnistaminen ja -etsintä ovat joukkueiden arjen keskiössä. Kunkin vuoden joukkueesta ammattilaisiksi päätyy vain muutama urheilija, joten ammattilaissopimuksen saaminen ei voi olla kaikkien poikien urheilijanuran onnistumisen mitta. Huolimatta ammattilaisuuden epätodennäköisyydestä, joukkueissa ylläpidettiin selkeästi järjestelmää ja illuusiota, jossa kaikki pelaajat voivat uskoa omiin mahdollisuuksiinsa tulevina ammattipelaajina. Muutaman huipun tuottamiseen tarvitaan joukkueellinen pelaajia, jotka jaksavat yrittää, kehittyä ja kehittää samalla joukkuetovereitaan.

Millainen investointi jääkiekkoilu on?

Kirjassa on tarkasteltu jääkiekkoharrastusta investointina, jolla on monenlaisia vaikutuksia myös urheilemisen ulkopuolelle. Laskettuna pelkästään perheiden rahallisina investointeina, Nuorten SM-liiga on startup, jonka rahallinen arvo on noin 37 miljoonaa euroa. Sosiaalisina investointeina laskettuna sen arvo on suurempi. Keskittyminen urheilemiseen ja lajissa vallitseva kulttuuri johtivat usein siihen, etteivät jääkiekkoilijapojat hoitaneet koulunkäyntiään kovin innostuneesti. Lisäksi rahapelaamisen, nuuskankäytön ja loukkaantumisten yleisyys aiheuttivat riskin. Jääkiekkokulttuuri tuki myös suhteellisen perinteisen mieskuvan säilymistä, mikä tekee jääkiekosta myös tietynlaisiin sukupuolirooleihin liittyvän investoinnin. On myös huomionarvoista, että kunkin joukkueen panostus kohdistuu ennen muuta siinä pelaaviin urheilijoihin. Kokoonpanosta syystä tai toisesta sivuun siirtyneet eivät yleensä saaneet organisoitua tukea uusien elämänpolkujensa suunnitteluun tai aloittamiseen. Tämän tuen monet pelaajat ostivat yksityisiltä urheiluagenteilta.

Jääkiekkoileminen ei ole tämän tutkimuksen perusteella vain jääkiekkoilijanuoren harrastus, vaan harrastamisen mahdollistavat kustantavat, kuljettavat, kannustavat ja talkoilevat perheet, jotka elävät lapsen jääkiekkoharrastusta yhdessä. Kaikkiaan jääkiekkoilijanuoret kokevat saavansa harrastamisestaan sellaisia sisältöjä ja rakenteita elämäänsä, että harrastamisen anti nousee selvästi sen hintaa suuremmaksi.

Kirjan tiedot

Kaukaloissa kasvaneet -etukansi. 

Anna-Liisa Ojala: Kaukaloissa kasvaneet

ISSN 1799-9219, ISBN 978-952-372-012-1, Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 230. Sarja: Kenttä. 2021, nid., värikuvia, KL 79.3, 30.1, 182 s., 28 euroa

Kannen kuva: Alina Sinivaara: Stadion (Poikkeustila), 2020, 120 x 150 cm, akryyli ja öljy kankaalle.

Tilaukset

Kirjaa voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Kirja tulee julkistuksen jälkeen myyntiin Tiedekirjan myymälään Helsinkiin (Snellmaninkatu 13) ja verkkokauppaan sekä Rosebud Booksiin (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), Citycenter, Kaivokatu 8, Helsinki. Muihin kirjakauppoihin kirjaa voi tilata osoitteesta tilaukset@nuorisotutkimus.fi.

Lisätietoja

Anna-Liisa Ojala

Hankesuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

puh. 044 742 6246

anna-liisa.ojala@jamk.fi

Jaa somessa: