Hyppää sisältöön

Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016

Muuttoliike määrittää nykymaailmaa vahvasti, ja se koskettaa myös yhä useampien lasten ja nuorten elämää. Vuoden 2016 Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan monitieteisesti lasten ja nuorten kokemuksia ja asemaa liikkumisen värittämässä maailmassa. Muuttoliikkeen teemaa lähestytään muun muassa monipaikkaisuuden, ylirajaisuuden ja syrjäseutujen näkökulmista. Läpi teoksen pohditaan liikkumisen yhteyksiä lasten ja nuorten sukupolvisuhteisiin, elämänkulkuihin ja identiteetteihin. Teos koostuu tilasto-osiosta ja kymmenestä tieteellisestä artikkelista. 

Nuorisotutkimusverkoston, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä syntyvä Nuorten elinolot -kirjasarja on vakiinnuttanut paikkansa nuoria koskevan tilastollisen ja kokemustiedon taltioijana. Kirjasarja tarjoaa uusia näkökulmia nuoria koskevaan julkiseen keskusteluun, nuorten arkeen ja päätöksentekoon.

Tekijät:
Antti Kivijärvi ja Marja Peltola (toim.)
Hinta:
28€
Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 185, verkkojulkaisuja 105
Sarja:
Tiede
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF
ISBN:
978-952-7175-18-7 (nid.), 978-952-7175-19-4 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
210 s.