Hyppää sisältöön

Antti Kivijärvi

Erikoistutkija
040 062 4689
antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi

Tutkimukseni ovat käsitelleet etnisyyden, sukupuolen, muuttoliikkeen, vertaissuhteiden, vapaa-ajan ja nuorten palvelujen teemoja. Väittelin vuonna 2015 Itä-Suomen yliopistossa etnisyyden merkityksistä nuorten vertaissuhteissa. Parhaillaan olen mukana kolmessa tutkimuksessa. DECA-hankkeessa (2022-2025) tutkitaan venäläis- ja ukrainalaistaustaisten ihmisten identiteettien muodostumista ja tiedollisia toimintakykyjä Suomessa. Nuorten väkivaltarikollisuushankkeessa (2023-2026) tarkastellaan nuorisorikollisuutta vapaa-ajan mahdollisuuksien, ryhmäsuhteiden ja asuinalueiden näkökulmista. Vuoden 2024 Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen teemoja ovat nuorisokulttuurit, media ja kesänvietto.

Julkaisuluettelo

Joitakin viime vuosien julkaisujani.

Vertaisarvioituja julkaisuja

Kivijärvi, Antti & Kiilakoski, Tomi & Kauppinen, Eila (2024) Koulunuorisotyön rakennuspalikoita – tutkimus koulunuorisotyön vaikutuksista yläkouluissa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Eila Kauppinen & Tomi Kiilakoski (toim.) Poikkeusoloista uuden kynnykselle. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2023. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 113-144.

Hänninen, Liisa & Kivijärvi, Antti (2024) Can we do it together? Co-designing attentive practices with and for forced migrants in seven countries. Journal of Ethnic and Migration Studies. Published online 12 February 2024.

Kivijärvi, Antti & Korkiamäki, Riikka (2023) ”Kaverit auttaa aina” – Ikätoverisuhteet ja resilienssi. Teoksessa Antti Kivijärvi (toim.) Läpi Kriisien. Nuorisobarometri 2022. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & opetus- ja kulttuuriministeriö, 137-150.

Kivijärvi, Antti & Myllylä, Martta (2022) Layered Confinement in Reception Centers – A Study of Asylum Seekers’ Experiences in Finland. Journal of Immigrant & Refugee Studies. Published online 11 October 2022.

Kivijärvi, Antti & Armila, Päivi & Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville & Wrede-Jäntti, Matilda (2021) Arkea ja ajankäyttöä. Turboahdetuista illoista oleilevaan palautumiseen. Teoksessa Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.) Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 81-108. 

Välimäki, Vesa & Aaltonen, Sanna, & Kivijärvi, Antti (2020) Nuorten palvelut yksinäisyyden lievittäjinä? Kohdennetun nuorisotyön piirissä olevien nuorten aikuisten ja ammattilaisten näkemysten tarkastelua. Nuorisotutkimus, 38 (2), 22-36.

Kivijärvi, Antti & Aaltonen, Sanna & Forma, Leena & Myllylä, Martta & Rissanen, Pekka (2019) Quality of Life Among Finnish Young Adults Not in Employment or Education. Applied Research in Quality of Life. Published online 2.1.2019.

Kivijärvi, Antti & Aaltonen, Sanna & Välimäki, Vesa (2019) Feasibility of an online discussion group as a component of targeted youth work in Finland. Children and Youth Services Review. Published online 4 July 2019.

Välimäki, Vesa & Kivijärvi, Antti & Aaltonen, Sanna (2019) The links between structural and social marginalization – social relations of young Finnish adults not in employment or education. Journal of Youth Studies. Published online 14 October 2019.

Huuki, Tuija & Kivijärvi, Antti & Lunabba, Harry (2018) Johdanto: Kohti sukupuolivastuullista poikatutkimusta. Teoksessa Antti Kivijärvi & Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino, 8–27.

Kivijärvi, Antti & Mathias, Kai (2018) Paljon puhuttu, vähän tutkittu – maahanmuuttajataustaisia poikia ja nuoria miehiä koskeva tutkimus Suomessa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino, 309–330.

Kivijärvi, Antti (2017) Maahanmuuttajataustaiset nuoret ja sukupolvisten suhteiden suoja – vanhempien sosiaalisen kontrollin yhteyksiä rikekäyttäytymisen ja uhrikokemusten päällekkäisyyteen. Oikeus 46 (2), 163–181.

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (2017) Disrupting professionals with a research-driven intervention. Researcher-gatekeeper negotiations in the context of targeted youth services. Hyväksytty julkaistavaksi lehdessä Qualitative Social Work.

Peltola, Marja & Kivijärvi, Antti (2016) Sports and structured leisure as sites of victimization for children and young people in Finland: Looking at the significance of gender and ethnicity. International Review for the Sociology of Sport. Julkaistu verkossa 15.3.2016.

Kivijärvi, Antti (2016) Staging to Peers and Evading from Educators. Youth and the Appeal of Hangout Spaces in Finland. Teoksessa Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (toim.) Finnish Youth Research Anthology 1999–2014. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 92–105.

Kiilakoski, Tomi & Kivijärvi, Antti (2015) Youth clubs as spaces of non-formal learning: professional idealism meets the spatiality experienced by young people in Finland. Studies in Continuing Education 37 (1), 47-61.

Kirjoja

Kivijärvi, Antti & Kauppinen, Eila & Kiilakoski, Tomi (toim. 2024) Poikkeusoloista uuden kynnykselle. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2023. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Kivijärvi, Antti (toim. 2023) Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kivijärvi, Antti & Huuki, Tuija & Lunabba, Harry (toim. 2018) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino.

Keskinen, Suvi & Atabong Alemanji, Aminkeng & Himanen, Markus & Kivijärvi, Antti & Osazee, Uyi & Pöyhölä, Nirosha & Rousku, Venla (2018) The Stopped. Ethnic Profiling in Finland. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim. 2017) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim. 2016) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Nieminen, Harri & Kivijärvi, Antti (toim. 2015) Kiertoteitä. Maahan muuttaneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä. Helsinki: Into kustannus.

Kivijärvi, Antti (2015) Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Tutkimus maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten kohtaamisista nuorisotyön kentillä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.