Hyppää sisältöön

Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla

Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla -raportti selvittää kuntien kulttuuri-, taide- ja liikuntapalveluiden tuottamista lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien ja erityisesti harrastustakuun ajatuksen näkökulmasta. Tutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön lasten ja nuorten yhdenvertaisten harrastamismahdollisuuksien edistämiseksi tehtävää työtä.

Raportti tuottaa tietoa harrastustakuusta ja sen toimeenpanosta Suomen kunnissa sekä kerryttää tietopohjaa lasten ja nuorten harrastamisesta. Raportissa nostetaan esiin kuntien erilaisia käytänteitä lasten ja nuorten harrastamisen edistämistyössä. Tarkasteltavina ovat muun muassa harrastamisen organisointi kuntakentällä, käytössä olevat resurssit ja yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tutkimusraportissa pohditaan kuntien kokemuksia yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tuottajina ja kykyä uudistaa toimintamallejaan. Ohjaavatko syvälle juurtuneet vanhat tottumukset myös nykyisiä käytäntöjä estäen uudenlaisten valintojen tekemisen, ja jos näin on, mitä keinoja kunnissa on näiden tottumusten murtamiseksi? Raportin lopuksi esitetään malli, joka tutkimusaineiston ja aiemman tutkimustiedon valossa rakentaa kokonaiskuvan lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseen tarvittavista työkaluista. Malli jäsentää harrastamisen strategisen kehitystyön eri osa-alueiden kokonaisuuden ja toimii apuvälineenä kunnalliselle lasten ja nuorten harrastamisen kehittämistyölle.

Tekijät:
Leena Haanpää
Hinta:
20€
Julkaisuvuosi:
2019
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 221, verkkojulkaisuja 147
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9227
ISBN:
978-952-7175-96-5