Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten harrastamisen yhdenvertaiset mahdollisuudet Suomessa

Hankkeessa selvitettiin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien toteutumista valtakunnallisesti kuntatasoa painottaen. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti kuntien ja järjestöjen tarjoamia harrastusmahdollisuuksia, niihin suunnattuja taloudellisia resursseja ja toisaalta harrastusten saavutettavuutta. Tutkimuksen tavoitteena oli edistää yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia.

Syksyllä 2018 toteutettiin kunnille Valtakunnallinen harrastustakuukysely sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Kysely tavoitti 180 kuntaa (58 %). Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa siitä, miten harrastustakuu toteutuu kunnissa sekä miten harrastustakuun tavoitteisiin kuuluvat lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät vapaa-ajan toiminnat ja tasapuolisten harrastamisen mahdollisuudet toteutuvat.

Hankkeen tutkijat: Leena Haanpää, Mikko Salasuo

Hankkeen julkaisut:

Harrastustakuu: Yhdenvertaisuuden asialla

Aloitusvuosi:
2018
Lopetusvuosi:
2018

Hankkeen julkaisut Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa