Hyppää sisältöön

Koulukoti muutoksessa. Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä

Koulukodit ovat jo toistasataa vuotta vastanneet vaativahoitoisten nuorten kasvatuksesta, kuntoutuksesta ja opetuksesta suomalaisessa lastensuojelujärjestelmässä. Koulukoti muutoksessa tarkastelee koulukotien toimintaa, tehtävää ja asemaa aiemman tutkimustiedon, runsaan asiakirjamateriaalin ja koulukotihenkilöstön haastatteluiden avulla.

Teoksessa kerrotaan kattavasti koulukotien historiasta ja nykyrakenteesta, niihin sijoitetuista nuorista ja heidän tuen tarpeistaan, niissä tarjotusta hoidosta, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta sekä niiden alueellisesta jakautumisesta ja niveltymisestä vaativimpien palveluiden kokonaisuuteen. Erikseen tarkastellaan koulukotien koulujen asemaa, tehtävää ja tulevaisuuden näkymiä.

Selvityksessä luodaan katsaus siihen, miten koulukotien palvelut olisi tarkoituksenmukaista asemoida tulevalla sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden kentällä ja miten niiden toimintaa tulisi kehittää. Teos avaa näkymän paitsi koulukoti-instituution myös lastensuojelujärjestelmän nykyisyyteen ja tulevaisuuteen nuoruuden ja lastensuojelun kysymyksistä kiinnostuneille lukijoille.

”Työ on ansiokas ja tärkeä. Se on yhtäältä pitkästä aikaa tehty kooste, jossa esitellään koulukotien toiminnan kokonaisuutta, toisaalta monia ehdotuksia perusteleva avaus koulukotien toiminnan kehittämiseksi.” – Dosentti Tarja Heino

Tekijät:
Elina Pekkarinen
Hinta:
12€
Julkaisuvuosi:
2017
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 187, verkkojulkaisuja 110
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF)
ISBN:
978-952-7175-24-8 (nid.), 978-952-7175-25-5 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
94 s.