Hyppää sisältöön

Selvitys koulukotien asemasta muuttuvassa palvelujärjestelmässä

Koulukodit ovat olleet osa suomalaista lastensuojelujärjestelmää jo sadan vuoden ajan. Hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) oli tarkoitus järjestellä uudelleen vaativinta eri­tyisosaamista edellyttävien lasten ja perheiden palvelut. Koulukodit olivat osa tätä palvelukokonaisuut­ta, joten LAPE yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa oli pyytänyt Nuorisotutkimusver­kostoa selvittämään, mikä koulukotien asema ja tehtävä voisi tulevaisuudessa olla.

Selvityksen tavoitteena oli mm. tarkastella koulukoteihin sijoitettujen nuorten taustoja ja tuen tar­vetta, koulukotien tarjoamien palveluiden alueellista jakautumista, koulukotien niveltymistä vaativien palveluiden kokonaisuuteen, koulukotien yhteistyöverkostoja sekä koulukotien tarjoamaa kasvatusta ja kuntoutusta sekä hoitoa. Lisäksi tarkasteltiin koulukotia osana lastensuojelun palveluja. Selvityk­sessä haastateltiin Suomessa toimivien seitsemän koulukodin johtajia, erityistyöntekijöitä ja rehto­reita.

Hankkeen tutkijat: Elina Pekkarinen

Tilaaja: LAPE-kärkihanke

Rahoittaja: THL & NTV

Hankkeen julkaisut

Pekkarinen, Elina (2017) Koulukoti muutoksessa. Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 187, verkkojulkaisuja 110.

Aloitusvuosi:
2016
Lopetusvuosi:
2017