Hyppää sisältöön

Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020

Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020 käsittelee nuorille tarjottavia julkisia palveluita niiden käytön, tarpeen ja riittävyyden näkökulmista. Barometrissa tarkastellaan, millaisia kokemuksia nuorilla on kohtelusta ja kohdatuksi tulemisesta palveluissa. Luottavatko nuoret palvelujärjestelmään? Nuorilta kysyttiin sosiaali- ja terveyspalveluiden, TE-palveluiden ja kohdennetun nuorisotyön palveluiden lisäksi vapaa-aikaan, kulttuuriin ja avoimeen nuorisotyöhön liittyvien palveluiden käytöstä.

Keskustelua julkisten palveluiden tilasta Suomessa on viime vuosina hallinnut kriittinen sävy. Niin tilastot kuin käytännön kokemukset ovat tuoneet esiin ongelmia palveluiden saatavuudessa ja yhdenvertaisuudessa. Nuorille suunnattujen palvelujen pirstaleisuus ja etenkin mielenterveyspalveluiden riittävyys ovat herättäneet huolta palvelujärjestelmämme toimivuudesta.

Nuorten kokemus palveluiden saatavuudesta on pääsääntöisesti hyvä. Mahdollisuus osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon koetaan toisinaan kuitenkin heikoksi. Monet nuoret kohtaavat ongelmia hoidon ja palvelujen jatkuvuudessa sekä kokevat epäkunnioittavaa kohtelua ja syrjintää.

Barometrin tulokset antavat aiheen pohtia palvelukokemusten eriytymistä. 15–29-vuotiaat nuoret ovat moninainen ryhmä, joka käyttää hyvinkin erityyppisiä ja eri tavoin järjestettyjä palveluja. Monet nuoret käyttävät palveluja verraten harvoin, mutta osa tarvitsee pitkäaikaista ja monialaista tukea. Näillä nuorilla ei välttämättä ole kuvaa toistensa todellisuuksista, mikä voi haastaa hyvinvointivaltion kannatusperustaa tulevaisuudessa.

Julkaisutiedote

Nuorisobarometri 2020: Nuoret pääosin tyytyväisiä palveluihin, ongelmia erityisesti kohdennetuissa palveluissa, 23.3.2021.

Nuorisobarometri

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien toteutettu 15–29-vuotiaiden, Suomessa asuvien nuorten arvoja, asenteita ja näkemyksiä luotaava tutkimussarja. Vuoden 2020 Nuorisobarometri perustuu 1938 nuoren puhelinhaastatteluun.

Nuorisobarometreja julkaisevat yhteistyössä Nuorisotutkimusseura, valtion nuorisoneuvosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaikki Nuorisobarometrit ovat luettavissa maksutta valtion nuorisonevoston sivuilla.

Tekijät:
Päivi Berg ja Sami Myllyniemi (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2021
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseura julkaisuja 232, verkkojulkaisuja 157
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (painettu kirja), 1799-9227 (verkkojulkaisu)
ISBN:
978-952-372-015-2 (nid.), 978-952-372-016-9 (verkkojulkaisu)
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
216 s.