Hyppää sisältöön

Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022

Monet yhteiskunnalliset kriisit, elämänkulkuihin liittyvät epävarmuudet ja tulevaisuuden ennakoimattomuus ovat kuormittaneet erityisesti nuorten arkea. Ankarimmat korona-ajan rajoitukset kohdentuivat nuorten opiskeluun ja vapaa-ajan ryhmätoimintaan. Työmarkkinoiden yhä nopeammat muutokset tekevät elämänkuluista vaikeammin ennakoitavia. Ekokriisi ja nykyisten elämäntapojen kyseenalaistuminen koskettavat ennen kaikkea tämän päivän nuorten ikäluokkien tulevaisuutta.

Vuoden 2022 Nuorisobarometrissa tarkastellaan nuorten resilienssiä epävarmuuksien ajassa – kykyä kestää vastoinkäymisiä ja palautua niistä. Barometrissa etsitään vastauksia muiden muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten nuoret arvioivat resilienssiään? Minkälaisia vastoinkäymisiä nuoret ovat kohdanneet ja minkälaiset asiat ovat auttaneet ylittämään ne? Miten koronavuosien rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet nuorten arkeen, hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin tai institutionaaliseen luottamukseen?

Julkaisutiedote

Nuorisobarometri 2022: Nuorten arkeen liittyvät epävarmuuden kokemukset ovat vähentyneet (15.3.2023)

Nuorisobarometri

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien toteutettu 15–29-vuotiaiden, Suomessa asuvien nuorten arvoja, asenteita ja näkemyksiä luotaava tutkimussarja. Vuoden 2022 barometri perustuu 1864 nuoren puhelinhaastatteluun.

Nuorisobarometreja julkaisevat yhteistyössä Nuorisotutkimusseura, valtion nuorisoneuvosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaikki Nuorisobarometrit ovat luettavissa maksutta valtion nuorisonevoston sivuilla.

Tekijät:
Antti Kivijärvi (toim.)
Hinta:
30
Julkaisuvuosi:
2023
Julkaisun numero:
Julkaisuja 243
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219
ISBN:
978-952-372-045-9
Ulkoasu:
Nid. / verkkojulkaisu
Sivumäärä:
212 s.