Hyppää sisältöön

Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020

Millaisia ovat lasten ja nuorten perheet? Millaisia merkityksiä perheille annetaan? Millaiset läheissuhteet voivat olla nuorille tärkeitä? Entä miksi perheiden määrittely on vaikeaa?

Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan nuorten moninaisia perhe- ja läheissuhteita. Vuosikirja koostuu tilasto-osuudesta ja kahdeksasta empiirisestä artikkelista. Tilasto-osuudessa tarkastellaan lasten ja nuorten perheitä ja perhetyyppien muutoksia. Artikkeleissa tarkastellaan nuorten tapoja puhua perheestä ja käsityksiä tulevaisuuden perheestä, nuorten perheelle antamia merkityksiä, perheen määrittelyitä sekä pohdintoja siitä, ketkä muodostavat nuorten perheen. Vuosikirjassa nuorten perhesuhteet kiinnittyvät lapsuuden perheeseen, nuoren omaan vanhemmuuteen ja myös lapsuuden perheen ulkopuolisiin läheissuhteisiin.

Julkaisutiedote

Lasten ja nuorten käsitykset perheistä eivät vastaa tilastoissa käytettyjä perhemääritelmiä, 5.11.2020.

Nuorten elinolot -vuosikirjat

Nuorten elinolot -vuosikirja on Nuorisotutkimusseuran, valtion nuorisoneuvoston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä syntyvä kirjasarja, joka tarjoaa tuoreita näkökulmia niin nuoria koskevaan päätöksentekoon kuin julkiseen keskusteluunkin.

Julkaisijat

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & valtion nuorisoneuvosto.

Tekijät:
Tiina Valkendorff ja Ella Sihvonen (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2020
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 227, verkkojulkaisuja 155
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (verkkojulkaisu)
ISBN:
978-952-372-009-1 (nid.), 978-952-372-010-7 (verkkojulkaisu)
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
230 s.