Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten käsitykset perheistä eivät vastaa tilastoissa käytettyjä perhemääritelmiä

Nuorten perheitä ja läheissuhteita käsittelevässä Nuorten elinolot -vuosikirjassa 2020 huomattiin, että nuoret muodostavat parisuhteen ja perustavat perheen aiempaa myöhemmin, mikä liittyy myös syntyvyyden laskuun. Nuoret aikuiset kokevatkin perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteellisena, ja nuoret aikuiset asuvat yhä useammin yksin.

Lapsia syntyy kuitenkin vuosittain myös verrattain nuorille vanhemmille. Vuosikirjassa tuodaan esiin, että nuorena lapsen saaneet äidit identifioituvat mieluummin aikuisiksi kuin nuoriksi äideiksi. Nuorena lapsen saaneet äidit eivät olleet kokeneet lapsuuden perheen taloudellista tilannetta vanhempana äidiksi tulleita haastavampana.

Vuosikirja tuo esiin nuorten perhesuhteiden moninaisuuden ja perheen määrittelyn haasteita. Teoksessa perheiden merkityksiä tarkastellaan lasten ja nuorten sekä nuorten äitien näkökulmista. Äänen saavat esimerkiksi adoptoidut ja eroperheiden lapset, jotka vuoroasuvat molempien vanhempien luona. Nuorten aikuisten mielestä tulevaisuudessa perheet ovat hyvin monenlaisia, mutta heidän toiveensa omasta perheestä ovat varsin perinteisiä.

”Perheen määritelmät ja kokemukset perheestä eivät aina vastaa tilastoinnissa käytettyjä perhemääritelmiä”, vuosikirjan toimittajat Tiina Valkendorff ja Ella Sihvonen korostavat. Perheen määrittelyn haasteet tulevat esiin molempien vanhempien luona vuoroasuvien lasten kokemusten pohjalta. Vuoroasuvien lasten ja nuorten perhe muodostuu ydinperheen jäsenistä (isä, äiti ja sisarukset), jotka vain asuvat eri kodeissa. Sisarukset ovat vuoroasuville nuorille erityisen merkityksellisiä perhesuhteita.

Perheen ulkopuoliset läheissuhteet voivat olla nuorelle tärkeitä hauraissa elämäntilanteissa. Yksin saapuneille turvapaikanhakijataustaisille nuorille tukiperheet tarjoavat perheenkaltaista tukea silloin, kun oman perheen tuki puuttuu.

Perhesuhteet ovat moninaisia, eikä perheen määrittely ole yksiselitteistä. Covid-19-pandemia toi esiin perhesuhteiden jännitteisyyden ja perheen määrittelyn haasteita.

Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan nuorten perheitä ja läheissuhteita nuorisotutkimuksen ja perhetutkimuksen näkökulmista. Vuosikirja koostuu perhetyyppien muutoksia, nuorten perheitä ja syntyvyyttä kuvaavasta tilasto-osuudesta sekä kahdeksasta empiirisestä artikkelista ja johdantoluvusta. Vuosikirjan ovat tuottaneet yhdessä Nuorisotutkimusverkosto (NTV), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja valtion nuorisoneuvosto, ja se on järjestyksessä 13. Nuorten elinolot -vuosikirja.

Nuorten elinolot -vuosikirjan 2020 kansikuva.

Tiina Valkendorff & Ella Sihvonen (toim.): Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020, ISBN (nid.) 978-952-372-009-1, Nuorisotutkimusseuran julkaisuja ISSN 1799-9219, nro 227, sarja: Kenttä, nid, 230 s., kl 30.1., 28 euroa, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & valtion nuorisoneuvosto 2020

Kirjaa voi ostaa Nuorisotutkimusseurasta ja myöhemmin Rosebud Booksista (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)sekä Tiedekirjasta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), ja sitä voi tilata myös muihin kirjakauppoihin. Kirjasta on saatavilla myös verkkoversio.

Julkistustilaisuus järjestetään Zoomissa torstaina 5.11. klo 15–16.15, eikä sinne tarvita ennakkoilmoittautumista.

Lisätiedot

Kirjan toimittajat

VTT, KM Tiina Valkendorff

puh. 040 507 2251

VTT Ella Sihvonen

puh. 050 589 6532

Nimi

elinolot_vuosikirja_2020_kansi

Koko

238 KB

Muoto

JPG

Jaa somessa: