Hyppää sisältöön

Nuorten luonto eläimineen. Kohti monilajista nuorisotutkimusta

Nuorten luonto eläimineen on kirja nuorten ja toisten eläinten suhteista ja kohtaamisista nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Kirja koostuu tieteellisistä artikkeleista ja puheenvuoroista, avaten näköaloja ihmisen vastuusuhteeseen ei-inhimillistä luontoa kohtaan.

Ympäristöön, elämisen moninaisuuteen, ilmaston muutoksiin sekä eläinten kohteluun liittyvät kysymykset ovat läsnä nuorten elämässä ja ajatuksissa. Teos edustaa siten tutkimusta, joka liittyy tiiviisti nuorten arkeen ja hahmottaa tarpeellista liikettä kohti monilajista nuorisotutkimusta. Kokoelman toimittajilla on ollut mielessä kysymys, minkälaisena eläinkäänne voisi näyttäytyä nuorisotutkimuksessa: voisiko uusia suuntia etsivä teoreet-tinen murros uudistaa myös nuorisotutkimusta? Kirjoitusten aiheissa tarkastellaan ihmisten, muiden eläinten ja luonnon välisiä kytköksiä ja pohditaan sitä, miten erityisesti kasvatuksen konteksteissa olisi mahdollista alkaa nähdä toisin ja toimia toisin suhteessamme ei-inhimilliseen luontoon.

Julkaisutiedote

Lajien välisiä kohtaamisia nuorisotutkimuksessa (28.9.2023)

Tekijät:
Pirjo Suvilehto, Pauliina Rautio ja Veli-Matti Värri (toim.)
Julkaisuvuosi:
2023
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 246.
ISSN:
ISSN 1799-9219
ISBN:
978-952-372-053-4
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
213

Julkaisuun liittyvät hankkeet