Hyppää sisältöön

Lajien välisiä kohtaamisia nuorisotutkimuksessa

Nuorten luonto eläimineen on kirja nuorten ja eläinten suhteista ja kohtaamisista nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Turun Kirjamessuilla perjantaina 29.9. julkaistava kirja avaa näköaloja ihmisen vastuusuhteeseen ei-inhimillistä luontoa kohtaan. Vanhakantaiset selitysmallit ihmislajin auktoriteettiasemasta saavat väistyä, kun teoksessa hahmotellaan uudenlaista luonto- ja eläinsuhdetta nuorisotutkimuksen ja kasvatuksen kentillä.

Ympäristöön, elämisen moninaisuuteen, ilmaston muutoksiin sekä eläinten kohteluun liittyvät kysymykset ovat tällä hetkellä sekä yhteiskunnallisesti relevantteja että läsnä nuorten elämässä ja ajatuksissa. Olemassa olevasta tutkimuksesta tiedämme, että nuorten huoli ympäristöasioista on vahvasti olemassa oleva ilmiö. Nuoret ovat esimerkiksi valmiit tunnustamaan luonnon itseisarvon sekä tekemään eläimiä kunnioittavia valintoja oman elintasonsa kustannuksella. Tästä voi tulkita, että lajienväliset suhteet ja lajien väliset oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset – mukaan lukien oikeus elämään ja koskemattomuuteen – ovat suomalaisille nuorille tärkeitä. Toimitettu teos on avaus tällaiselle ajankohtaiselle ja nuorten arkeen tiiviisti kuuluvalle tutkimusalueelle.

– Vaikka ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja eläinten kohteluun liittyvät kysymykset tiedetään nuorille tärkeiksi, ei nuorisotutkimuksessa ole Suomessa kuitenkaan vielä selkeästi koottu etenkään toisiin eläimiin liittyvää tutkimusta. Myös nuorisotutkimus on heräämässä tähän niin kutsutun uuden eläinkäänteen kysymyksiin, toteaa yksi kirjan toimittajista, dosentti Pirjo Suvilehto.

Kirjan asiantuntijapuheenvuorot esitetään nuorisotutkijan ja kriittisen eläintutkijan näkökulmasta. Niistä jälkimmäistä edustaa Salla Tuomivaaran artikkeli, jossa todetaan ihmistieteellisen eläintutkimuksen keskittyvän yhä osin varsin kritiikittömästi pelkästään eläinsuhteiden positiivisiin vaikutuksiin ihmisille. Tässäkin asiassa eläinkäänne on vielä kesken.

– Sellaisten ihmisten välisiä suhteita kuvaavien käsitteiden kuin ’ystävyys’ käyttämiseen ihmisen ja muun eläimen välisestä suhteesta kannattaakin suhtautua kriittisesti, mikäli kyse on lähtökohdiltaan täysin epätasa-arvoisesta suhteesta. Näin on esimerkiksi tilanteessa, jossa suhteen toinen osapuoli on esimerkiksi kaupasta ostettu, häkissä asuva hyödyke ja toinen vapaa yksilö, jolla on oikeus päättää muunlajisen elämästä ja kuolemasta – ja oikeastaan toisen elämän koko sisällöstä, huomauttaa Tuomivaara.

Voisiko eläinkäänne uudistaa myös nuorisotutkimusta?

Yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa tutkimuksessa sekä filosofiassa eläinkysymykset ovat olleet läsnä jo kauan, mutta vasta viime aikoina eläintutkimus on yleistynyt siinä määrin, että on alettu puhua myös ihmistieteiden eläinkäänteestä. Uutuuskirjan toimittajilla onkin ollut mielessään kysymys, millaisena eläinkäänne voisi näyttäytyä nuorisotutkimuksessa.

– Mitä on nuorisotutkimus ajassamme, jota kuormittavat globaalit haasteet ilmaston lämpenemisestä, eläin- ja kasvikunnan lajien diversiteettikadosta ja vahvasti ihmiskeskeisen valta-ajattelun mukanaan tuomista epäkohdista, pohtii teoksen toinen toimittaja, professori emeritus Veli-Matti Värri.

Nuorten luonto eläimineen on tutkimusartikkeleista ja puheenvuoroista koostuva kokoelma, jossa nuorten luonto- ja eläinsuhteita käsitellään niin käytännön tutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen kuin filosofisemman pohdinnan muodoissa. Sen aiheina ovat muun muassa nuorten luontosuhde, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimus, lukukoirat ja ilmastokysymykset lasten kuvakirjoissa. Teos on suunnattu kaikille ympäristö- ja eläinasioista kiinnostuneille, erityisesti opettajille, kasvattajille ja taidealan toimijoille.

Teoksen tiedot

Nuorten luonto eläimineen

Pirjo Suvilehto, Pauliina Rautio & Veli-Matti Värri (toim.) Nuorten luonto eläimineen. Kohti monilajista nuorisotutkimusta. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 246, 2023. Sarja: Kenttä, ISSN 1799-9219, ISBN 978-952-372-053-4, nid., 213 s.

Teoksen sisällysluetteloon voi tutustua julkaisun tiedoissa.

Kirja esillä Turun ja Helsingin kirjamessuilla

Kirja ilmestyy Turun kirjamessuilla perjantaina 29.9. Päivi Koponen haastattelee messujen Puisto-lavalla yhtä kirjan toimittajista, dosentti Pirjo Suvilehtoa klo 12.30. Lisätietoa ohjelmistamme Turun Kirjamessuilla.

Helsingin kirjamessuilla myöhemmin lokakuussa kirjasta ovat keskustelemassa Suvilehdon ja Koposen lisäksi myös professori emeritus Veli-Matti Värri. Helsingin kirjamessujen ohjelmaosio järjestetään Tiedetorin Kruununhaka-lavalla perjantaina 27.10. klo 12.30.

Lisätiedot

Pirjo Suvilehto
Yliopistonlehtori, kirjallisuuden dosentti (Oulun yliopisto) ja kasvatustieteen dosentti (Lapin yliopisto)
pirjo.suvilehto@gmail.com

Pauliina Rautio
Yliopistotutkija, Oulun yliopisto, kasvatustieteen dosentti (Helsingin yliopisto)
pauliina.rautio@oulu.fi

Veli-Matti Värri
professori emeritus, kasvatustiede (erityisesti kasvatusfilosofia ja opettajankoulutus), Tampereen yliopisto, eettisen kasvatuksen dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu
veli-matti.varri@tuni.fi

Tilaukset

Painettu teos on myynnissä Nuorisotutkimusseuran verkkokaupassa, Rosebud Booksissa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) (Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki) ja Tiedekirjassa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) (Snellmaninkatu 13). Kirjan voi tilata myös kaikkiin muihin kirjakauppoihin Suomessa.

Kuvituskuva: Unsplash.

Jaa somessa: