Hyppää sisältöön

Nuorten taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus Taidetestaajat-hankkeessa

Miten kahdeksasluokkalaiset kokevat Taidetestaajat-hankkeen taidevierailut luokkansa kanssa? Millaisia ennakkoajatuksia heillä vierailuista on? Ovatko he halukkaita tekemään vastaavia vierailuja uudelleen?

Minkälaista kulttuurista toimijuutta ja osallisuutta hanke tarjoaa nuorille? Millaisia ovat onnistuneen taidevierailun reunaehdot nuorten näkökulmasta?

Vuoden 2017 syksystä vuoden 2020 kevääseen noin 200 000 suomalaista tekee kaksi taidevierailua Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton historian suurimmassa jättihankkeessa. Hankkeeseen osallistuvat lähes kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset opettajineen kolmena lukuvuotena.

Tässä tutkimuksessa Sofia Laine sekä Maaria Hartman ovat selvittäneet nuorten taidevierailukokemuksia Taidetestaajat-hankkeessa valtakunnallisesti yli sadan nuoren haastatteluiden sekä havainnoinnin avulla.

Kirjassa avataan moniulotteisesti, mitä tapahtuu ennen taidekohdevierailua, paikan päällä sekä vierailun jälkeen. Tämä kaikki määrittää nuorten taidevierailukokemuksien onnistumista. Tarkastelun kohteena ovat sekä yksilölliset että sosiaaliset tekijät, varsinkin se, että hanke toteutetaan koulu- ja luokkakontekstissa.

Julkaisutiedote

”Istuin, katsoin ja kuuntelin esitystä. Pidin esityksestä, mutta meidän takana ei osattu olla hiljaa.” – Tutkimus valottaa nuorten kokemuksia ja osallisuutta Taidetestaajat-hankkeessa, 24.1.2020.

Tekijät:
Sofia Laine ja Maaria Hartman
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2020
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 224, verkkojulkaisuja 150
Sarja:
Tiede
ISSN:
1799-9219 (painettu teos), 1799-9227 (verkkojulkaisu)
ISBN:
978-952-372-001-5 (painettu teos), 978-952-372-002-2 (verkkojulkaisu)
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
154 s.

Sofia Laine

VTT, dos.
Tutkimusprofessori
044 416 5374
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili