Hyppää sisältöön

Sofia Laine

Tutkimusprofessori
044 416 5374
sofia.laine@nuorisotutkimus.fi

Aloitin 1.8.2022 Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessorina (lue uutinen). Kuten Nuorisotutkimusseuran henkilöhaastattelussa kuvaan, yksi keskeinen tehtäväni tutkimusprofessorina on planetaarisen nuorisotutkimuksen kehittäminen ja toteuttaminen:

– Oikeastaan koko akateemisen urani ajan olen ajatellut, että ainoastaan globaalilla yhteistyöllä voimme ratkaista maailmanlaajuiset suuret kysymykset maapallon kestävästä asuttamisesta – nyt ja tulevaisuudessa. Nuorisotutkimuksella on tässä erityinen rooli, koska tutkimukseen perustuvan päätöksenteon pitäisi tähdätä nykyisten ja tulevien sukupolvien kestävän hyvinvoinnin tavoittelemiseen. Muutenhan ihmiskunta on tuhoon tuomittu eläinlajina. Meillä on oltava varaa ja rahkeita katsoa ja analysoida planetaarisia nuorisotutkimuksellisia kysymyksiä. (Valokeilassa 30.9.2022)

Olen nuorisotutkimuksen dosentti (Tampereen yliopisto) ja valtiotieteiden tohtori (Helsingin yliopisto, globaali kehitystutkimus), tiedetoimittaja ja tanssi-liiketerapeutti.

Viimeisimmän kollektiivisen tutkimushankkeen Nuorten paikkataju ja huolet (2020-2023) laaja ja moniääninen kirja Nuoruus korona-ajan kaupungissa ilmestyi 15.3.2023.

ORCHID: Sofia Laine (0000-0003-4153-8344) – ORCID
ResearchGate: (16) Sofia Laine (researchgate.net)

Julkaisuluettelo

Uusimmat julkaisut
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Laine, Sofia (2023) New Framework Proposal: Planetary Youth Research. Youth and Globalization 5(1), 15-43. https://doi.org/10.1163/25895745-bja10027, Special Issue “Re-envisioning youth in times of global risks”.

Kauppinen, Eila & Laine, Sofia & Malm, Karla & Kontio, Timo & Jurvanen, Susanna (2023) Jalkautuva nuorisotyö ja nuorten kohtaaminen korona-arjessa.  Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 81–102. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Laine, Sofia & Tani, Sirpa & Kauppinen, Eila & Ahlstedt, Eliisa (2023) Hengailu korona-ajan kaupungeissa. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 123–143. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Laine, Sofia & Kauppinen, Eila & Tani, Sirpa & Malm, Karla (2023) Koti kouluna, hengailun paikkana ja yksityisenä tilana korona-ajassa. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 147–166. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Jurvanen, Susanna & Vihreäsalo, Keiju & Laine, Sofia & Ahlstedt, Eliisa (2023) Nuorten huolta aiheuttava päihteiden käyttö korona-aikana. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 189–213. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Kauppinen, Eila & Tani, Sirpa & Laine, Sofia & Malm, Karla & Jurvanen, Susanna & Hoikkala, Tommi (2023) Nuorten sosiaalinen liikehdintä pääkaupunkiseudulla 2020-luvulla. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 265–290. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Hirvilammi, Tuuli & Laine, Sofia & Ojala, Satu (2022) Ekososiaaliset, talousmyönteiset ja vastustajat. Nuorten kolme asennoitumista kestävän kehityksen arvoihin (Ecosocialists, Economy-positivists and Opposers. Young people’s three stances towards the values of sustainable development) In Kiilakoski, Tomi (toim) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021 (The Youth Barometer 2021). Helsinki: The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society, publications 237, 169–188. (open access)

Kauppinen, Eila & Laine, Sofia (2022) Nuorten harrastusten ja vapaa-ajan merkityksiä kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta koronan aikakaudella (Meanings of young people’s hobbies and leisure time on the COVID-19 pandemic era from the perspective of sustainable wellbeing). Nuorten Elinolot -vuosikirja 2022 (The Young People’s Living Conditions’ Yearbook 2022). Helsinki: Finnish Institute for Health and Welfare & The Finnish Youth Research Network / The Finnish Youth Research Society & State Youth Council, Teema 34, 87–102. (open access)

Salmi-Niklander, Kirsti & Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka & Laine, Sofia & Salmesvuori, Päivi (2022) Approaching localized politics of European memories. In Kirsti Salmi-Niklander & Sofia Laine & Päivi Salmesvuori & Ulla Savolainen & Riikka Taavetti (eds.) Friction, Fragmentation, and Diversity: Localized Politics of European Memories. Leiden: Amsterdam University Press, 9-23. 

Laine, Sofia & Myllylä, Martta (2019) Political chronotopes of youth engagmenet: Towards more inclusive and enabling environments. In Elena Sánchez-Montijano & José Sánches García (eds.) Youth at the Margins. Perspectives on Arab Mediterranean Youth. London: Routledge, 162-180.

Henri Onodera, Bruno Lefort, Sofia Laine and Karim Maïche (2018) Dynamics of engagement among youth in Arab Mediterranean countries. The Journal of North African Studies (FNAS). Article ID: FNAS 1547197 (open access)

Laine, Sofia & Suurpää, Leena & Ltifi, Afifa (2018) Respectful resistance: Young musicians and the unfinished revolution in Tunisia. In Oinas, Elina & Onodera, Henri & Suurpää, Leena (eds) What politics? Youth and political engagement in Africa. Leiden & Boston: Brill, 58-74. (open access)

Mai, Yên & Laine, Sofia (2016) Blogging Activism of Young Educated and Global Women in Tunisia and Vietnam: a two-case studyPACO 9(3): 893-917. Special Issue: ’Youth and the Reinvention of Politics’. DOI: 10.1285/i20356609v9i3p893 (open access)

Tieteelliset kirjat

Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (eds.) (2023) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista (Urban youth during the Covid-19 pandemic. A study of young people’s leisure time, detached youth work, and accumulating worries). Helsinki: Finnish Youth Research Society, publications 242. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa (13.4.2023) (open access)

Salmi-Niklander, Kirsti & Laine, Sofia & Salmesvuori, Päivi & Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka (eds) (2022) Friction, Fragmentation, and Diversity: Localized Politics of European Memories. Leiden: Amsterdam University Press. (peer-reviewed)

Laine, Sofia & Hartman, Maaria (2020) Nuorten taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus Taidetestaajat-hankkeessa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 224, Tiede. https://nuorisotutkimus.fi/images/julkaisuja/taidetestaajat_web.pdf  (open access)

Muut julkaisut

Laine, Sofia (2023) Luovaa liikettä planeetan hyvinvoinnin eteen. Artikkelit. Julkaistu Ympäristöahdistus.fi -sivustolla 27.11.2023. https://www.ymparistoahdistus.fi/artikkelit/luova-liike-planeetan-hyvinvointi/  (27.12.2023) (open access)

Pylvänäinen, Päivi & Luoto, Riitta & Kella, Kaisa & Hyvönen, Katriina & Laine, Sofia & Forsblom, Anita & McNamara, Silja & Punkanen Marko (2023) Tanssi-liiketerapia on vaikuttava kuntoutusmuoto masennuksen hoitoon. Kela, tutkimusblogi. Published 21.11.2023 https://tietotarjotin.fi/tutkimusblogi/846496/tanssi-liiketerapia-on-vaikuttava-kuntoutusmuoto-masennuksen-hoitoon  (28.12.2023) (open access)

Myllyntaus, Oona & Benyamina, Yahia & Honkatukia, Päivi & Chenier, Valentin & Laine, Sofia & Haikkola, Lotta (2023) Youth inclusion: What works? Helsinki: Nuorisotutkimusseura, blogit. https://nuorisotutkimus.fi/ajankohtaista/uutiset/2914-youth-inclusion-what-works  (18.8.2023) (open access)

Ryynänen, Sanna & Laine, Sofia & Lundbom, Pia & Tani, Sirpa (2023) Näkökulmia Kansallisteatterin GÄNG – opastettu kaupunkikierros -esityksen liikkeeseen ja pysäytettyihin hetkiin. Tutkijoiden aistielämyksellistä pohdintaa. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 303–317. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa  (13.4.2023) (open access)

Kauppinen, Eila & Malm, Karla & Laine, Sofia (2023) Miten tutkimus toteutettiin – aineistot, niiden käsittely ja analysointi sekä pohdintaa tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 25–42. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa  (13.4.2023) (open access)

Laine, Sofia & Malm, Karla & Kauppinen, Eila & Jurvanen, Susanna (2023) Korona-aaltoja, rajoituksia, rokotuksia, maskeja. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 43–58. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa  (13.4.2023) (open access)

Kauppinen, Eila & Kontio, Timo & Laine, Sofia & Nurmi, Tiina & Perho, Sini & Hoikkala, Tommi (2023) Näkökulmia korona-ajan nuorisotyöhön Helsingissä. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 111–121. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa  (13.4.2023) (open access)

Laine, Sofia & Kauppinen, Eila & Malm, Karla & Hoikkala, Tommi & Nyyssölä, Anni & Jurvanen, Susanna (2023) Suositukset ja toimenpide-ehdotukset.  Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 345–348. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa  (13.4.2023) (open access)

Laine, Sofia & Kauppinen, Eila & Malm, Karla (2023) Johdanto. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: The Finnish Youth Research Society, publications 242, 15–23. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa  (13.4.2023) (open access)

Laine, Sofia & Kauppinen, Eila & Malm, Karla (2023) Yhteenveto: Nuorten vapaa-aika, jalkautuva nuorisotyö ja huolikasaumat 2020-luvun alussa. Teoksessa: Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 242, 331–344. https://nuorisotutkimus.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut/2837-kaupungissa  (13.4.2023) (open access)

Kiilakoski, Tomi & Laine, Sofia (2023) Nuorisotutkimusseuran tulevaisuudenkysymykset. Teoksessa:  Tärkeimmät tulevaisuuskysymykset tulevaisuusvaliokuntien maailmankokoukselle : asiantuntijoilta pyydettyjä näkemyksiä. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2023. 121 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 7/2022, 35–37. https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/TUVJ-7-22.pdf  (13.4.2023)

Pisani, Maria & Basarab, Tanya & Giovanni Bello, Barbara & Laine, Sofia (eds.). (2018) Between insecurity and hope: Reflections on youth work with young refugees. Youth Partnership, Youth Knowledge #24. Strasbourg: Council of Europe Publishing. (open access)

Luottamustoimet

Lastensuojelun Keskusliiton Lapsi- ja perhepolitiikan neuvottelukunnan jäsen