Hyppää sisältöön

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus. Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus -teoksen aiheena on 10–19-vuotiaiden vapaa-aika ja harrastaminen Pohjois-Lapin seutukunnan alueella. Tutkimuksessa on mukana saamelaisnäkökulma: Tutkimuskyselyyn vastanneilta 329 lapselta ja nuorelta tiedusteltiin kokemusta saamelaisyhteisöön kuulumisesta. Tämä mahdollisti saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vastausten analyysin.

Analyysissa pohjoisimman Suomen lasten ja nuorten vastauksia verrataan Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2022 perusotoksen tuloksiin. Tutkijoiden kenttäjaksolla tekemät laadulliset havainnot syventävät määrällisiä tuloksia. Tutkimuksessa on mukana menetelmällinen juonne. Vähemmistöjä tutkittaessa tutkijoilta vaaditaan erityistä sensitiivisyyttä ja yhteistyötä tutkittavan ryhmän kanssa. Tutkimuksessa kuvataan tätä herkkää ja monisäikeistä prosessia. Erillisnäytteen tarkoituksena on tuottaa nuoriso- ja liikuntapolitiikan käyttöön tietoa, jonka avulla voidaan edistää yhdenvertaisen
nuoriso- ja liikuntapolitiikan toteutumista.

Julkaisutiedote

Pohjoisimman Suomen nuoret lopettavat harrastukset myöhemmin kuin nuoret muualla Suomessa (1.9.2023)

Julkaisijat

Tutkimus on Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen erillisotos. Vapaa-aikatutkimuksissa tarkastellaan 7–29-vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan, harrastamiseen ja liikuntaan. Tutkimussarjaa julkaisevat Nuorisotutkimusseura, valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto.

Kaikki ilmestyneet vapaa-aikatutkimukset ovat luettavissa maksutta valtion nuorisoneuvoston sivuilla.

Tiivistelmät

Tutkimusraportti on suomenkielinen. Raportista on tehty tiivistelmät pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tekijät:
Mikko Salasuo, Kati Lehtonen ja Kai Tarvainen (toim.)
Hinta:
28
Julkaisuvuosi:
2023
Julkaisun numero:
Julkaisuja 245, verkkojulkaisuja 182
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (painettu), 1799-9227 (verkkojulkaisu)
ISBN:
978-952-372-051-0
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
179 s.