Hyppää sisältöön

Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa

Syksyllä 2015 käynnistyi Suomessa harvinainen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Tutkimuksessa lähdettiin seuraamaan sadan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen nuoren elämää viidellä erilaisella paikkakunnalla, eri puolilla Suomea. Millaisista asioista heidän arkensa koostuu? Mitä he odottavat tulevaisuudelta? Entä mitä tulevaisuus toisi tullessaan näille nuorille, toteutuisivatko heidän unelmansa?

Monitieteinen tutkijaryhmä on seurannut nuoria peruskoulusta toiselle asteelle ja aikuisuuden kynnykselle. Pitkittäistutkimuksen keinoin, tapaamalla ja haastattelemalla samoja nuoria säännöllisesti, tutkimus on tuottanut kokonaisvaltaista tietoa nuorten elämänkuluista ja siitä, miten nuorten elämän eri osa-alueilla tapahtuvat muutokset kietoutuvat yhteen. Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen -teos kokoaa yhteen tutkimuksen ensimmäisten seurantavuosien keskeiset tulokset. Esiin nousevat nuorten elämän ilot ja surut, tärkeät ihmissuhteet, vapaa-aika ja opiskelu, niin isot kuin pienetkin muutokset heidän elämänpoluillaan.

Julkaisutiedote

Harvinainen seurantatutkimus tuottaa kokonaisvaltaista tietoa nuorten elämänkulusta, 4.11.2021

Tekijät:
Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari ja Päivi Armila (toim.)
Hinta:
28
Julkaisuvuosi:
2021
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 235, verkkojulkaisuja 175
Sarja:
Tiede
ISSN:
1799-9219 (painettu kirja), 1799-9227 (verkkojulkaisu)
ISBN:
978-952-372-026-8
Ulkoasu:
Nid.
Sivumäärä:
312 s.