Hyppää sisältöön

Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista

Nuoret ajassa -tutkimushanke (2015–2025) on laaja laadullinen pitkittäistutkimushanke, jossa seurataan vuonna 2000 syntyneiden nuorten elämänkulkua kymmenen vuoden ajan. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia laadullisia menetelmiä nuorten elämänkulun kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi. Hankkeen tavoitteena on täydentää tilastollisia tutkimuksia ja koota nuorten arjesta syventävää tietoa, jollaista kyselyissä on vaikea tavoittaa.

Hanke käynnistyi vuonna 2015, jolloin mukaan lähti yli sata nuorta viideltä eri paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Seurantaa on tarkoitus jatkaa vuoteen 2025. Hanketta koordinoi Nuorisotutkimusseura, ja hankkeen johtajana toimii dosentti Sinikka Aapola-Kari yhteistyössä yliopistonlehtori Tarja Tolosen (HY), dosentti Päivi Armilan (ISY) ja akatemiatutkija Kaisa Vehkalahden (JYU) kanssa.

Hanketta rahoittaa OKM:n nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto osana Nuorisotutkimusseuran saamaa yleisavustusta, ja projektiin linkittyviä osatutkimuksia ovat rahoittaneet vuosien varrella mm. Suomen Akatemia, valtioneuvoston kanslia ja eri säätiöt. Useat hankkeessa työskentelevät tutkijat tekevät tutkimustyötään osana opetustointaan eri yliopistoissa.

Hankkeeseen osallistuvat nuoret tulevat vaihtelevista taustoista. Suurin osa heistä on äidinkieleltään suomenkielisiä, mutta mukana on myös merkittävät osuudet ruotsinkielisiä nuoria sekä äidinkieleltään muita kuin suomea ja ruotsia puhuvia, monikulttuurisia nuoria. Olemme tarkoituksella etsineet mukaan monenlaisia nuoria, jotta tavoittaisimme tutkimukseen mahdollisimman moninaisia nuoruuden kokemuksia. On tärkeää kysyä erilaisissa ympäristöissä asuvilta nuorilta itseltään, millaiset asiat tukevat heitä arjessa.

Keskeisenä tutkimusintressinä hankkeessa on tarkastella nuorten osallisuutta ja mahdollisuuksia liittyä yhteiskuntaan. Olemme myös kysyneet heiltä arkielämästä, koulutuksesta, työelämäkokemuksista, ihmissuhteista, harrastuksista ja monista muistakin teemoista. Haastatteluissa pyrimme aina tarjoamaan tilaa nuorille puhua juuri heitä sillä hetkellä askarruttavista kysymyksistä, vaikka meillä onkin aina yhteinen teemarunko haastatteluihin. 

Hankkeen aikana usealla paikkakunnalla tutkijoiden ja nuorten välille on ehtinyt kasvaa luottamuksellinen tutkimussuhde, jonka puitteissa seurantaa on toteutettu. Vuoden 2023 alussa hankkeessa oli mukana edelleen noin 50 nuorta eli noin puolet alun perin mukaan lähteneiden nuorten määrästä. Tätä voidaan pitää hyvänä saavutuksena, koska monet nuorista ovat muuttaneet moneen kertaan projektin aikana, ja muutoinkin heidän elämäntilanteensa ovat vaihdelleet. Myös hankkeen tutkijoiden tilanne on vaihdellut, ja heillä on ollut paljon muita velvoitteita, jotka ovat vaikeuttaneet tutkimuksen toteuttamista. Korona-aikana tapaamisia nuorten kanssa ei välttämättä pystytty lainkaan järjestämään, ja osa nuorista putosi seurannasta tänä aikana.

Hankkeen toteuttajat

Nuoret ajassa -tutkimushanke on sateenvarjohanke, jossa työskentelee noin kymmenen tutkijaa, joista osa on Nuorisotutkimusverkoston omia tutkijoita, ja muut ovat Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa. Kaikilla tutkijoilla on omat tutkimusintressinsä, mutta he kartuttavat hankkeen yhteistä aineistopankkia. 

Hankkeessa työskentelevät tällä hetkellä seuraavat tutkijat:

  • dosentti Sinikka Aapola-Kari, hankkeen koordinaattori, NTS
  • dosentti Päivi Armila, UEF
  • erikoistutkija Antti Kivijärvi, NTS
  • yliopistonlehtori Mari Käyhkö, UEF
  • tutkija Ville Pöysä, JYU
  • yliopistonlehtori Tarja Tolonen, HY
  • akatemiatutkija, yliopistonlehtori Kaisa Vehkalahti, JYU
  • yliopistonlehtori Matilda Wrede-Jäntti, HY

Hankkeeseen voidaan ottaa myös opinnäytetyön tekijöitä. Hankkeessa alusta asti mukana ollut tutkija Ville Pöysä väitteli Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2022. Hankkeen aineistoja ovat hyödyntäneet vuosien varrella useat graduntekijät eri yliopistoista.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään erityisesti laadullisia ja osallistavia menetelmiä.

Hanketiimin tutkijat ovat hyödyntäneet hankkeessa tuotettua aineistoa ja julkaisseet runsaasti niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa tiedejulkaisuissa. Vuonna 2021 hankkeen tutkijat julkaisivat antologian Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen (Vehkalahti et al. 2021), joka tarkastelee nuorten elämää kolmen ensimmäisen seurantavuoden aikana. Tarkoitus on koostaa vastaava teos myös hankkeen päätökseksi.

Hankkeen tutkijat ovat myös esitelleet tutkimusta monissa tieteellisissä konferensseissa. Mediassa hanke on myös ollut esillä monissa yhteyksissä.

Hankkeeseen liittyviä tutkimusjulkaisuja

Vuosi 2024

Aapola-Kari, Sinikka – Armila, Päivi & Käyhkö, Mari (2024, in print) Longitudinal qualitative research with young people – Reflexive learning with participants.  In: Cook, Julia – Maire, Quentin & Wyn, Johanna (eds.): Understanding young lives across time: Longitudinal methods in youth research. In the Series: Perspectives on Children and Young People. Springer.

Ristaniemi, Helena – Vehkalahti, Kaisa & Pöysä, Ville (2024) Going against the grain? A longitudinal study of the material-discursive practices of staying among young adults in rural Finland. Journal of Youth Studies vol. 27.

Vuosi 2023

Pöysä, Ville & Ristaniemi, Helena (2023) Assembling places, technologies and young people: becoming rural youth with vehicles and digital technologies in Finland. Journal of Youth Studies, https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2271875

Vuosi 2022

Pöysä, Ville (2022) Paikka, materia ja maskuliinisuus syrjäseudulla aikuistuvien poikien elämässä.  Lektio. Sukupuolentutkimus–Genusforskning 35 (3–4), 66–70.

Väitöskirja:

Pöysä, Ville (2022) Syrjäseudun pojat: tutkimus paikasta, materiasta ja maskuliinisuudesta aikuistuvien poikien elämässä. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies, 279. University of Eastern Finland, Joensuu.  Linkki open access -versioon: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/28285

Artikkelit:

Armila, Päivi – Käyhkö, Mari (2022) ”Sanna tuu takasin” – Ystävyydet syrjäseudulla kasvaneiden nuorten elämässä. Nuorisotutkimus vol. 40: 39–58.

Käyhkö, Mari – Armila, Päivi (2022) “Tasasen paskaa kuuluu”. Elämänongelmien kirjoa kehkeytyvässä aikuisuudessa. Vol. 42(4): Aikuiskasvatus 4/2022.

Tolonen, Tarja – Aapola-Kari, Sinikka (2022) Head-first into Upper Secondary Education: Finnish Young People Making Classed and Gendered Educational Choices. Young 30(3).

Vehkalahti, Kaisa – Ristaniemi, Helena (2022) Places of Belonging, Places of Detachment: Belonging and Historical Consciousness in Narratives of Rural Finnish Girls. In: Farruggia, David – Ravn, Signe (eds.): Youth Beyond the City: Thinking from the Margins. Bristol University Press, Bristol.

Vuosi 2021

Antologia:

Vehkalahti, Kaisa – Aapola-Kari, Sinikka & Armila, Päivi (toim.) (2021): Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 235.

Antologian sisältämät artikkelit:

Vehkalahti, Kaisa & Aapola-Kari, Sinikka (2021) Johdanto. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (eds.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen (kts. yllä)

Vehkalahti, Kaisa & Aapola-Kari, Sinikka (2021) Laadullinen seurantatutkimus nuorista: tutkimusasetelma, menetelmät ja aineistot. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (toim.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen. (kts. yllä.)

Tolonen, Tarja, Vehkalahti, Kaisa & Aapola-Kari, Sinikka (2021) Toiveita ja tulevaisuuksia. Nuorten koulutukselliset jatkumot ja säröt toisella asteella. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (toim.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen. (kts. yllä)

Tolonen, Tarja, Aapola-Kari, Sinikka, Lahtinen, Jenni & Wrede-Jäntti, Matilda (2021): Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (toim.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen. (kts. yllä)

Kivijärvi, Antti, Armila, Päivi, Käyhkö, Mari, Pöysä, Ville & Wrede-Jäntti, Matilda (2021): Arkea ja ajankäyttöä. Turboahdetuista illoista oleilevaan palautumiseen. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (toim.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen. (kts. yllä)

Vehkalahti, Kaisa & Armila, Päivi (2021) Uusiin suuntiin. Nuorten muuttoliike peruskoulun ja toisen asteen opintojen välisessä nivelvaiheessa. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (eds.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen (kts. yllä)

Armila, Päivi, Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville (2021): Irti arjesta Hauskanpitoa harvaanasutulla kotiseudulla. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (eds.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen (kts. yllä)

Tolonen, Tarja – Lahtinen, Jenni (2021): Ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvointi ystävyys- ja perhesuhteiden näkökulmasta. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (eds.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen (kts. yllä)

Käyhkö, Mari – Armila, Päivi (2021): Avatut salatut elämät. Nuoruutta varjostavia suruja, huolia ja ongelmia. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (eds.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen (kts. yllä)

Käyhkö, Mari – Armila, Päivi (2021): ”…et sit yhenkään miehen takia jää tänne”. Romanttiset suhteet syrjäseudulla kasvaneiden tyttöjen elämässä. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (eds.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen (kts. yllä)

Aapola-Kari, Sinikka & Vehkalahti, Kaisa (2021) Epilogi. Teoksessa Vehkalahti, Kaisa, Armila, Päivi & Aapola-Kari, Sinikka (eds.) Sata nuorta – sata polkua aikuisuuteen. (kts. yllä)

Muut artikkelit v. 2021:

Aapola-Kari, Sinikka – Vehkalahti, Kaisa (2021): Jatkuvuutta, resursseja ja neuvottelua: nuoret puhuvat perheestä. Teoksessa Valkendorff, Tiina & Sihvonen, Ella (toim.): Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020. THL, Helsinki.

Käyhkö, Mari – Armila, Päivi (2021): ..et sit yhenkään miehen takia jää tänne”. Romanttiset suhteet syrjäseudulla kasvaneiden tyttöjen elämässä. Nuorisotutkimus. 39: 3–20

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka (2021) Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat: pääomat, strategiat ja koulutuksellisen arvon muotoutuminen. Sosiologia 58(2), 103- 118.

Vehkalahti, Kaisa & Armila, Päivi & Sivenius, Ari (2021) Emerging Adulthood in the Time of Pandemic: The COVID-19 Crisis in the Lives of Rural Young Adults in Finland. YOUNG 29(4), 1–18.

Wrede-Jäntti, Matilda & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni (2021) This Is Where We Love to Hang Out! Interactive Maps as a Method of Gathering Information on the Everyday Lives of Finnish Adolescents Young People in a Longitudinal Qualitative Study. In:  Trine Wulf-Andersen & Reidun Follesø & Terje Olsen (eds.) Involving Methods in Youth Research. Reflections on Participation and Power. Palgrave Macmillan, 241–259.

Vuosi 2020

Armila, Päivi (2020) Syrjäseudun nuoret ja liikuntaharrastukset: Tanssii mummojen kanssa. Teoksessa Jouko Kokkonen & Kati Kauravaara (toim.) Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja 75, Helsinki, 142–159.

Vuosi 2019

Aapola-Kari, Sinikka & Tolonen, Tarja (2019) Nuoret toisen asteen koulutusvalintoja tekemässä. Teoksessa Jenni Lahtinen (toim.) “Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:68. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161925

Aapola-Kari, Sinikka & Tolonen, Tarja & Wrede-Jäntti, Matilda & Lahtinen, Jenni (2019) Nuorten sukupuolittuneet ensimmäiset työelämäkokemukset. Teoksessa Jenni Lahtinen (toim.) “Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:68. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161925

Armila, Päivi & Käyhkö Mari & Pöysä Ville (2019) Uusi minä uudessa arjessa. Syrjäkylästä kaupunkiin opiskelemaan muuttaneiden nuorten kokemuksia ja kerrontaa. Teoksessa: Hirvonen, H., Puhakka, A. & Pöllänen, P. (toim.) Arjen rihmastot – Eeva Jokisen juhlakirja. Publications of the University of Eastern Finland, General Series n:o 28, Joensuu, 197-207.

Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville & Armila, Päivi (2019) “…jos mie en mahu siihen muottiin”. Sukupuolentutkimus 32:3, 57–61.

Vuosi 2018

Armila, Päivi (2018) Kauas on pitkä matka: Tutkimuksen tekoa kylien katveessa. Teoksessa Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.) Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Tampere: Vastapaino.

Armila, Päivi & Käyhkö, Mari (2018) Koulutusyhteiskunnan reunamerkintöjä – Syrjäseuduilla asuvat nuoret ja toisen asteen koulutukseen hakeutuminen. Teoksessa: Silvennoinen, H., Kalalahti, M., & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen usko ja lupaus – Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 129–161.

Armila, Päivi & Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville (2018) On the Educational Edges of a Learning Society. The Finnish Hinterland as a Framework of Educational Choices of Young People. The Journal of Youth Studies. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13676261.2018.1453128

Armila, Päivi, Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville (2018) Syrjäkylien pojat: kaveruutta ja kilometrejä. Teoksessa Antti Kivijärvi, Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim.) Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino.

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni & Wrede-Jäntti, Matilda (2018) Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Nuorisotutkimus 36(3), 57–75.

Vuosi 2017

Käyhkö, Mari (2017) “Vähän niinku metän keskellä ja silleen.” Syrjäseutu, yläkouluikäiset tytöt ja tutuksi eletty paikka. Sukupuolentutkimus 30:3, 7–23.

Vuosi 2016

Armila Päivi (2016) Ei-minkään tekemistä keskellä ei-mitään – vai miten se on? Teoksessa Päivi Armila & Terhi Halonen & Mari Käyhkö (toim.) Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Armila, Päivi (2016) Maaseudun nuoret ja liikunta: Pidot eivät parane kun väki vähenee. Liikunta ja tiede 4/2016.

Armila, Päivi & Halonen, Terhi & Käyhkö, Mari (2016) Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämää ja tulevaisuudensuunnitelmia harvaan asutulla maaseudulla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Tuuva-Hongisto, Sari & Pöysä, Ville & Armila, Päivi (2016) Syrjäkylien nuoret – unohdetut kuntalaiset? Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksia 99.

Armila, Päivi (2016) Mukaan matkojen päästä? Kilometrien kirot ja mahdollisuuksien tasa-arvo. Teoksessa Aapola-Kari, Sinikka & Pekkarinen, Elina (toim.) Nuoruus hallitusohjelmassa. Nuorisotutkimusverkosto nro 18.

Vuosi 2015

Harinen, Päivi (2015) Kilometrien eristämät. Nuorten arkea syrjäkyläkontekstissa. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Ihmisarvoinen nuoruus? Nuorisobarometri 2014. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Opinnäytteet:

Kallio, Jenni (2019): Arjen paikat ja sosiaaliset suhteet maaseudulla asuvien tyttöjen identiteettityössä. Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot, Tampereen yliopisto.

Helsingin yliopistosta useampikin, täydennetään.


Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.