Hyppää sisältöön

Solmukohtia. Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen

Alle kouluikäisten lasten mediakulttuureista puhutaan julkisessa keskustelussa usein kahtalaiseen sävyyn: yhtäältä painotetaan lasten kompetensseja ja niin sanottua diginatiiviutta ja toisaalta viljellään huolipuhetta lapsuuden perustavanlaatuisesta ja erityisesti mediakulttuuriin liittyvästä muutoksesta. 

Solmukohtia luo näkökulmia mediakasvatukseen ja lasten mediakulttuurien laadullisiin tutkimusmenetelmiin päiväkodeissa ja kotona. Kirjassa esitetään, että tilastollisia ja laadullisia menetelmiä yhdistelevät tutkimusasetelmat ovat tärkeitä kehittämiskohteita tutkittaessa lasten mediasuhdetta ja mediankäyttöä. Monimenetelmäiset ja lasten osallisuutta lisäämään pyrkivät tutkimusasetelmat, joissa yhdistyvät lasten haastattelut ja havainnointi sekä erilaiset visuaaliset ja keholliset menetelmät, muodostavat moniulotteisen lähtökohdan lasten mediakulttuurien tutkimukselle.

Tekijät:
Heta Mulari (toim.)
Hinta:
28 €
Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisun numero:
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 183, verkkojulkaisuja 103
Sarja:
Kenttä
ISSN:
1799-9219 (nid.), 1799-9227 (PDF)
ISBN:
978-952-7175-14-9 (nid.), 978-952-7175-15-6 (PDF)
Ulkoasu:
Nid. / PDF
Sivumäärä:
176 s.

Malin Fransberg

YTT
Tutkijatohtori
malin.fransberg@nuorisotutkimus.fi

Tutkijan profiili